Spelberoende är man när man inte kan kontrollera sitt spelande.

Om spelproblem

spelproblem_top.jpg

Vad är spelberoende?

Spelberoende är man, lite förenklat, när man inte kan kontrollera sitt spelande och när ens spelande leder till allvarliga negativa konsekvenser. Inom psykiatrin kallas fenomenet även ludomani eller spelmani. Spelberoende påminner på många sätt om alkoholism och narkotikaberoende.

Den som är spelberoende tänker ständigt på spel och blir lätt rastlös eller irriterad när han/hon försöker begränsa sitt spelande. Ofta ljuger den spelberoende för sina anhöriga för att dölja vidden av sitt spelande. I vetenskapliga sammanhang menar man att någon är spelberoende om man under en längre tid haft minst fem av följande beteenden:


  • Tänker ständigt på spel
  • Behöver spela med allt större summor, för att uppnå den önskade spänningseffekten
  • Misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande
  • Rastlös eller irriterad när man försöker begränsa sitt spelande eller sluta upp med att spela
  • Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet (t.ex. hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression)
  • Efter att ha spelat bort pengar återvänder man ofta en annan dag för att revanschera sig
  • Ljuger för att dölja vidden av sitt spelande för anhöriga, terapeuter och andra personer
  • Har begått brott för att finansiera sitt spelande
  • Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet
  • Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som uppstått på grund av spelandet

Hur stort är problemet?

jorden.pngI de flesta länder där man gjort studier har grovt räknat cirka 2 % av befolkningen olika grader av problem med sitt spelande. I Sverige handlar det om cirka 160 000 personer av vilka omkring 24 000 bedöms vara spelberoende. Men tittar man på problemet ur ett globalt perspektiv så påverkar det flera miljoner människor. Och för varje person som har ett beroende så finns också anhöriga, vänner och kollegor som i olika utsträckning blir drabbade.


Vem blir spelberoende?

Det finns inte någon enkel orsak till att någon blir spelberoende. Men forskning har kunnat visa att både genetiskt arv, barndomsupplevelser och miljön har betydelse. I praktiken betyder det att om en förälder är spelberoende är det mer sannolikt att man själv kan få problem, liksom om man t.ex. vunnit pengar på spel någon gång tidigt i livet. Om man är i en miljö med stort utbud av spel, mycket spelreklam etc ökar risken också.

I likhet med de flesta andra folkhälsoproblem drabbas de som redan har en svår social och ekonomisk situation hårdast av spelmissbruket och dess följder.


riskgrupper.png

Hur är det att vara spelberoende?

Att vara spelberoende är ett mycket allvarligt tillstånd: Den spelberoende har blivit beroende av spel på samma sätt som en alkoholist är beroende av alkohol. Efter ett tag krävs det att man spelar oftare och mer eller för större summor för att få samma kick, så beroendet trappas upp.

När den spelberoende inte har möjlighet att spela, eller försöker sluta, får han eller hon abstinenssymptom som rastlöshet, irritation, oro, ångest och nedstämdhet, eller till och med fysiska symptom som hjärtklappning, huvudvärk, illamående, svettningar och trötthet.

För att vinna tillbaks de pengar man förlorat är det inte ovanligt att man spelar mer och man lånar dessutom pengar för att kunna finansiera spelandet. Det är heller inte ovanligt att man till slut begår brott för att kunna betala tillbaka sina skulder och fortsätta sitt spelande.

Det är vanligt att den spelberoende inte berättar om vidden av sitt spelande och de ekonomiska problem det leder till, vilket skapar gräl, oro och misstänksamhet. Man är allmänt disträ och frånvarande, vilket ställer till problem i familjelivet.

Skilsmässor är mycket vanligt. Man missköter sitt arbete eller sina studier eftersom man är så upptagen av spel. Själv plågas den spelberoende av ångest, rädsla och känslor av skuld och skam.

behandling.jpgDe flesta med spelproblem försöker sluta spela eller kontrollera sitt spelande på egen hand men lyckas inte. Det krävs oftast professionell behandling för att en spelberoende ska bli spelfri. Behandling av spelberoende skall ske av experter på området.