Självhjälpsgrupper kan hjälpa dig om du har problem med spel

Självhjälpsgrupper

På ett möte hos en självhjälpsgrupp kan den som har problem med spel få kamratstöd av andra spelare. Vissa grupper välkomnar även anhöriga. Grupperna finns på många ställen i landet och har regelbundna möten, oftast minst en gång i veckan.

Det finns två typer av organisationer som har självhjälpsgrupper för spelare: Spelberoendes riksförbund och Anonyma spelberoende (Gamblers Anonymous), ett s.k. tolvstegsprogram. Spelberoendes riksförbund tar emot statliga bidrag, medan Anonyma spelberoende är helt oberoende. Besök deras webbsidor för information om grupper och mötestider.

Spelberoendes riksförbund
Gamblers Anonymous Sverige

Klicka på länken här under för att få se en kartbild med en sammanställning av de självhjälpsgrupper som är listade på Spelberoendes riksförbund och Gamblers Anonymous Sveriges.

Se karta