Vår marknadsföring

Våra tankar om marknadsföring

Vår reklam ska vara hederlig, laglig och inte påträngande. Reklamen ska inte heller rikta sig mot sårbara grupper eller minderåriga. Det tycker vi är viktigt.

tv_reklam.jpgVi följer de riktlinjer för Marknadsföring som vi och de övriga svenska spelbolagen kom överens om, 2002.

Riktlinjerna innebär, bland annat, att spelreklam:

  • inte får vara stötande, påträngande eller vilseledande
  • inte hävda att utfallet av själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen
  • inte får innehålla felaktiga uppgifter om möjligheterna till vinst
  • inte får vara riktad mot ungdomar eller mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället
  • inte får uppmana till överdrivet spelande eller hävda att det saknas risker med överdrivet spelande

Det är viktigt att förstå att syftet med Miljonlotteriets reklam inte är att få svenska folket att spela mer, vi ska attrahera de som redan är intresserade av att spela och erbjuda dom bättre produkter än våra konkurrenter. Och för att göra det måste vi göra bra och ansvarsfull reklam.