Bli kund hos Miljonlotteriet

Bli kund

Välkommen
Här kan du enkelt registrera dig och börja spela våra spel och lotter. Du får en liten bonus när du blivit vår kund.
1 2 3
Bli kund och låt drömmen bli sann. Du får 50 kr i bonus att skrapa lotter spela bingo online.
Personuppgifter

i Ange ditt folkbokförda förnamn

i Ange ditt folkbokförda efternamn

- i Ange ditt personnummer i formatet ÅÅMMDD-XXXX

Bli kund

Välkommen till Miljonlotteriet!

Ditt kundnummer : 123456

Ditt användarnamn : mail@daWebb.net

Lösenordstips

Lösenordet ska innehålla minst 8 tecken. 
Använd gärna både bokstäver och siffror. 
Använd INTE ord eller namn som lätt associeras med just dig. 
Undvik att ha samma lösenord på flera olika platser. 
Skriv inte ner ditt lösenord utan välj ett du kommer ihåg.

Villkor och regler

Villkor för onlinespelen

Här följer en sammanfattning av Miljonlotteriets villkor för onlinespel. Komplett villkorstext hittar du i sidfoten, längst ner på sajten.

Åldersgräns:
Miljonlotteriet har 18-årsgräns på alla lotter och spel. Vi ingår inga avtal med minderåriga och avslutar kundkonton som vi upptäcker tecknats av minderåriga. Att du anger ditt personnummer är ett krav enligt våra tillstånd.


Spelkonto och spelplånbok:
När du godkänner våra onlinevillkor öppnas ett spelkonto åt dig. Till spelkontot kopplas en spelplånbok, dit du kan föra in pengar att spela för och där dina vinster från onlinespelen placeras. För att öppna spelkonto måste du vara över 18 år, folkbokförd i Sverige och inte stå under förvaltare. I samband med registrering kontrolleras dina uppgifter mot SPAR (Statens Person- och AdressRegister). Ett brev skickas till din folkbokföringsadress med skriftlig bekräftelse att ett spelkonto öppnats. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan.


Inloggning:
För att kunna spela skall du logga in med ett personligt användarnamn och lösenord. Det är förbjudet att logga in på Miljonlotteriets spelsajt med annan persons uppgifter. Du ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till ditt personliga användarnamn eller lösenord. 


Insättning och uttag av kontanter:
Du kan sätta in pengar att spela för med kontokort och via internetbank. För att hantera överföringen av pengar använder Miljonlotteriet en säker betaltjänst (Auriga Payment) och pengarna placeras i din personliga spelplånbok. På sajten kan du alltid se hur mycket pengar du har i din spelplånbok. Du kan när som helst ta ut dina kontanter till valfritt svenskt bankkonto. Minsta belopp för både insättning och uttag är f.n. 100 kr.


Insättning och uttag av vinstkonto:
Till din spelplånbok kan du också föra över vinstkontomedel som du vunnit på Miljonlotteriets skraplotter. Dessa medel, och vinster du vinner, har du också möjlighet att återföra till vinstkontot om du vill beställa en produktvinst. Du kan inte göra kontanta uttag av vinstkontomedel.


Insättning och uttag av bonusbelopp:
Miljonlotteriet kan i t.ex. marknadsföringssyfte komma att ge dig bonusbelopp, som automatiskt sätts in i din spelplånbok. Har du inte använt hela eller del av detta bonusbelopp för spel inom tolv månader från insättningsdagen har Miljonlotteriet rätt att återta det och avsluta kontot. Bonusbelopp kan användas som betalning av Miljonlotteriets onlinespel. Du kan inte göra kontanta uttag av bonusbelopp, inte heller föra över bonusbelopp till ditt vinstkonto. 


Betalning av spel:
Du betalar dina onlinespel genom uttag från spelplånboken. Har du bonusbelopp i din spelplånbok används dessa först, därefter används vinstkontomedel som du fört över till din spelplånbok och avslutningsvis används de kontanter du satt in eller vunnit. Inga spel kan genomföras på kredit.


Vinster på spel:
Normalt utbetalas vinster till din spelplånbok som kontanter. Jackpottvinster i Miljonlotteriets bingo utbetalas alltid som kontanter. För vissa produkter, såsom lotterna Miljonchansen och Bingochansen, utbetalas vinsterna som vinstkontomedel. För vissa lotter består högvinsterna av produktvinster såsom bilar, resor och guldtackor.


Avbrott i onlinespel:
Om du köpt en onlinelott och skulle förlora kontakten med sajten innan du hunnit skrapa lotten pga att du drabbas av strömavbrott eller liknande, kommer lotten att finnas kvar hos dig och vara möjlig att spela nästa gång du loggar in. Har du inte skrapat lotten innan kl 03:00 tre dygn senare kommer lotten att skrapas automatiskt och eventuell vinst kommer automatiskt att sättas in i din spelplånbok. Om du köpt ett bingospel och på motsvarande sätt förlorar kontakten med sajten innan bingospelet avslutats, kommer din bricka att rättas automatiskt och eventuell vinst sättas in.


Säkerhetsregler:
Du är skyldig att iaktta rådande lagar samt övriga gällande regler på sajten. Det innebär t.ex. att du inte får ändra eller kopiera innehåll på sajten, inte överföra material som innehåller virus eller liknande, inte uppträda stötande mot andra besökare på sajten, inte använda sajten för distribution av material som är stötande eller som distributionskanal för kommersiella budskap eller skräppost. 
Miljonlotteriet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig avsluta ditt spelkonto om säkerhetsmässiga eller tekniska skäl föreligger, som t ex virusangrepp, eller om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor.

Information om PUL:
PUL står för personuppgiftslagen och den reglerar på vilket sätt dina personuppgifter hanteras av oss. Miljonlotteriet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och i vårt kundregister. Miljonlotteriet lagrar och behandlar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationen och lämna erbjudanden om egna och samarbetspartners produkter. Om du vill korrigera dina personuppgifter, eller om du vill att dina uppgifter inte skall användas för marknadsundersökningar, marknadsföring, information eller statistisk bearbetning, kan du när som helst kontakta Miljonlotteriet. För att kunna uppfylla Miljonlotteriets garantiåtaganden och administrera våra kunders spelkonton på ett korrekt och säkert sätt, sparas personuppgifter som lämnas vid kundregistrering, prenumeration, beställning eller onlinespel i tre år eller så länge vinstkonto och/eller spelplånbok är aktivt.

​ ​ ​ ​