Miljonlotteriets arbete med spelansvar

Vårt arbete med spelansvar

Vår målsättning är att Miljonlotteriet ska ligga i framkant när det gäller spelansvar. Spelansvarsarbete minskar risken för att spelare ska utveckla spelproblem så att spel kan fortsätta vara roligt. Därför är det viktigt att spelansvar är grunden i allt vi gör – ansvar måste alltid gå före vinst.  Vi arbetar praktiskt med spelansvar inom hela företaget, från produktutveckling och marknadsföring till försäljning.

Åldersgräns 18 år

Man måste vara 18 år för att kunna få spela på Miljonlotteriets spel. 18-årsgränsen omfattar allt från prenumerationslotter till spel på internet. Forskning visar att ju tidigare man börjar spela desto större är risken att man hamnar i ett osunt spelande.

Vår reklam ska vara hederlig, laglig och inte påträngande. Reklamen ska inte rikta sig mot sårbara grupper eller minderåriga. Det tycker vi är viktigt. Vi följer de riktlinjer för marknadsföring som vi och de övriga svenska spelbolagen kommit överens om. Riktlinjerna innebär att spelreklam inte får:

●  vara stötande, påträngande eller vilseledande
●  hävda att utfallet av själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen
●  innehålla felaktiga uppgifter om möjligheterna till vinst
●  vara riktad mot ungdomar eller sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället
●  uppmana till överdrivet spelande eller hävda att det saknas risker med överdrivet spelande

 


Jonathan Hjort, vd för Miljonlotteriet, berättar om tre huvuddelar i vårt spelansvarsarbete:

1. Produkterna – ska vara lågriskprodukter
2. Marknadsföringen – ska följa spelbranschens etiska regler
3. Vi vill få kunderna att använda sig av de spelansvarsfunktioner som finns tillgängliga

Verktyg och tips

Vi på Miljonlotteriet vill hjälpa våra spelare att spela sunt. Ett bra sätt är att sätta personliga gränser för sitt spelande. Hos oss kan du bestämma i förväg hur mycket tid och pengar du vill lägga på spel. Du kan också stänga av dig själv från allt spel om du vill. Vi har även ett anonymt självtest där du kan kolla av dina spelvanor och få tips och råd. Här nedan kan du läsa mer om våra olika verktyg och självtest.

Att sätta spelgränser gällande insättning av pengar – läs mer här:
Spelverktyg

Anonymt självtest för att se om ditt spelade är sunt eller om det finns några tecken på riskabla spelvanor.
Gör test

Om du behöver och vill ta en paus i ditt spelande kan du använda vårt verktyg Spelstopp där du pausar dig från spel 24 timmar, en vecka, en månad eller tills vidare (minst ett år):
Läs mer här
 

Om slumpen och tankefällor

Slumpen
Alla spel hos Miljonlotteriet är slumpspel. I bingo betyder det till exempel att det är slumpen som bestämmer vilka nummer som kommer upp i varje spel. Slumpen i sig har inget minne och det innebär också att varje spel är ett nytt spel, och du kommer inte närmare en vinst bara för att du har förlorat eller varit nära att vinna några gånger. Det innebär att man inte kan påverka resultatet på något sätt. Ibland kanske man vinner, men man förlorar också. Det är så spel är uppbyggda.
Myter och tankefällor
1. Det spelar ingen roll hur länge eller för hur mycket pengar du har spelat. Det är helt och hållet slumpen som avgör om du vinner eller inte.

2. Alla spel är helt styrda av en slumptalsgenerator och certifierat och kan inte manipuleras av vare sig Miljonlotteriet eller någon annan. 

3. Du kommer inte närmare en vinst bara för att du har förlorat några gånger. Det är ett nytt spel varje gång. Chansen att vinna är lika stor hela tiden. 

4. Det finns inga "turmaskiner” eller spel. Det kan upplevas som att det finns mönster i hur spel betalar ut, och därför kan vissa spel uppfattas som turspel. Men dessa mönster är helt slumpmässiga. Varje omgång är oberoende. 

5. Det spelar ingen roll i vilken ordning eller serieföljd som du får dina lotter. Det är fortfarande slumpen som avgör vilken lott som det är vinst på.

Om spelproblem

Man räknar med att knappt fyra procent av svenskarna har spelproblem, vissa av dem i en sådan utsträckning att de räknas som spelberoende. I Sverige handlar det om cirka 340 000 personer som har någon grad av spelproblem och cirka 45 000 av dem bedöms vara spelberoende. Och för varje person som har ett beroende så finns också anhöriga, vänner och kollegor som i olika utsträckning blir drabbade.
Vem blir spelberoende?
Forskning har visat att både genetiskt arv, barndomsupplevelser och miljö har betydelse. Om man tillbringar mycket tid i en miljö där spel och spelreklam förekommer ökar också risken.
Att vara spelberoende
Spelberoende är den allvarligaste formen av spelproblem. Den som är spelberoende har blivit beroende av spel på samma sätt som en alkoholist är beroende av alkohol.
Du som anhörig till en spelberoende 
Spelproblem drabbar inte bara den som spelar. Även de anhöriga, kollegor och vänner påverkas på olika sätt.
Som anhörig är det viktigt att ha någon att prata med som man litar på. 
Lär dig mer om spelberoende, om hur man som anhöriga kan uppleva sin situation och vad man bör och inte bör göra. Stödlinjen för spelare och anhöriga har många års erfarenhet av att prata med personer med spelproblem och deras anhöriga. 
Hjälp att få om spelandet blir ett problem
Stödlinjen
Hit kan spelare och anhöriga ringa för att få stöd och tips. Det är gratis och du kan vara helt anonym.
Till Stödlinjen

Gamblers Anonymous (GA) 
Gamblers Anonymous är byggt på det program som utarbetats av Alcoholics Anonymous (AA). Besök deras webbsida för information om grupper och mötestider. 
Till Gamblers Anonymous

Spelberoendes riksförbund 
Hjälp till självhjälp fungerar. Här hittar du Spelberoendes riksförbunds alla kamratgrupper i Sverige. 
Till Spelberoendes riksförbund https://spelberoende.se/ 

Sluta-spela.se 
En resurssida som riktar sig till alla som vill veta mer om spelproblem och spelberoende. 
Till Sluta-spela.se

Statens folkhälsoinstitut 
Folkhälsoinstitutet ansvarar för förebyggande insatser mot spelberoende i Sverige. 
Till Statens folkhälsoinstitut

Spelinstitutet 
Webbaserat självhjälpsprogram som hjälper dig att minska eller helt avstå från spel om pengar. 
Till Spelinstitutet

Spelfriheten
https://www.spelfriheten.se/

I Miljonlotteriets systematiska omsorgsarbete förbehåller vi oss rätten att kontakta kunden i ett förebyggande syfte.