Miljonlotteriet har som mål att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Jobba hos oss

EN FANTASTISK ARBETSPLATS
Miljonlotteriets grundsyn är att medarbetarna är den viktigaste resursen och att detta genomsyrar allt vi företar oss.

För Miljonlotteriet är det viktigt att vara en god förebild både internt och externt. Miljonlotteriets inställning är att all personal ska uppleva att det är lika roligt att komma till arbetet på morgonen som det ska vara att gå hem på eftermiddagen. Vi ska dessutom vara en god förebild i det samhälle vi lever i.

De medarbetare som finns på Miljonlotteriet skall spegla det samhälle som företaget verkar i och jämställdhet skall råda oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Mångfald är en förutsättning för kreativitet och lärande.

Genom att skapa en fantastisk arbetsplats kan Miljonlotteriet ge förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla de bästa medarbetarna. Miljonlotteriet ska därför vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

DRÖMMAR PÅ MILJONLOTTERIET
Miljonlotteriet arbetar för att alla medarbetare ska ha möjlighet till utveckling och framgång inom företaget. Personliga drömmar ska tillvaratas.

Samtliga medarbetare ska känna engagemang, arbetsglädje och delaktighet i de uppsatta målen och kunna påverka vägen fram till att nå dem. Miljonlotteriet bejakar ansvarstagande och individuella drömmar.

LEDARSKAP PÅ MILJONLOTTERIET
Miljonlotteriets ledare ska utöva ett lärande och coachande ledarskap.

HÄLSA PÅ MILJONLOTTERIET
Miljonlotteriet ska vara en hälsofrämjande arbetsgivare som möjliggör för alla anställda att göra kloka val. Miljonlotteriet ska bidra till att skapa balans mellan arbete och fritid för alla.

Miljonlotteriet lägger stor vikt vid arbetsmiljöfrågor både vad gäller fysiska som psykiska. Systematiskt miljöarbete sker regelbundet och vid behov.

Medarbetaren på Miljonlotteriet ska känna glädje och stolthet i att kunna bidra till det goda ändamålet som IOGT-NTO-rörelsen står för. 

VÅRA MEDARBETARE BERÄTTAR
Miljonlotteriet ska vara en attraktiv arbetsgivare för samtliga våra medarbetare! Med gott kamratskap, bra arbetsmiljö och goda möjligheter att växa och utvecklas, både personligt och karriärmässigt, skapar vi tillsammans ett framgångsrikt företag.

JOBBA HOS OSS
Vill du bli en del av oss på Miljonlotteriet? Läs mer om våra lediga tjänster här

Följ Miljonlotteriet på LinkedIn
Läs mer om Miljonlotteriet
Besök Miljonlotteriets pressrum
Miljonlotteriets sociala medier