Du som spelar hos Miljonlotteriet hjälper till att göra skillnad

Miljonlotteriet finns till för att minska alkoholens och drogernas skadliga effekter i samhället. Vi stöttar och står bakom klartänkta insatser, föreningar och eldsjälar som verkar för en hälsosam förändring runt om i landet. Hela vårt överskott går till livsviktigt arbete mot alkohol- och drogproblem. Det är Nyktra Initiativ som gör skillnad för oss alla.

Sommarläger som pausar jobbiga vardagar
och gör sommarlovet till en solskenshistoria

Alla barn ser inte fram emot skolavslutningen. För den som har det tufft hemma kan några dagar på kollo vara det som gör sommarlovet – och ge verklig sommarledighet från det jobbiga som oroar under stora delar av resten av året. Sommarläger runt om i landet är ett av de nyktra initiativ som Miljonlotteriet stöttar.

Fler Nyktra Initiativ

Tillsammans gör vi skillnad

Genom Miljonlotteriet bidrar du till att stötta både utsatta barn och vuxna. Överskottet går till ideella verksamheter och sociala företag som arbetar för att ingen ska fara illa av alkohol eller droger.

Trygg fritid för utsatta barn

För barn som har det tufft hemma kan en paus i vardagen betyda allt. Det är en chans att komma ifrån tillsammans med vänner.

Läs mer
För barn som lever i missbruksmiljö är hemmiljön ofta förknippat med ensamhet och oro. Ett par dagar på läger eller återkommande roliga aktiviteter betyda allt. Där finns trygga och närvarande vuxna som tar emot med öppna armar. Att få komma iväg för en stund innebär inte bara utflykter, korvgrillning och kojbyggande, utan ger även vänner för livet. Precis så ska skolloven vara. Varje år arrangerar Junis, IOGT-NTO-rörelsens barnförbund, och nykterhersrörelsens scoutförbund, flera hundratals läger runt om i landet och många aktiviteter som ger en skojiga stunder i vardagen. Hit är alla barn välkomna. Även de som har det tufft hemma.

Kamratstöd mot missbruk

Alla behöver en vän som förstår ibland. För den som haft det tufft i livet kan ett kamratstöd vara livsnödvändigt i vardagen.

Läs mer
Varje människa har en inneboende kraft att ta sig ur onda cirklar. Tillsammans med andra som delar ens erfarenheter går det att skapa verklig förändring. IOGT-NTO:s kamratstöd bygger på idén om hjälp till självhjälp. Idag finns kamratstöd på ett 40-tal platser i landet och nya grupper bildas hela tiden. Gemenskapen i en ny, drogfri miljö gör att människor kan bryta med tidigare destruktiva sociala sammanhang. Chansen att de förblir nyktra ökar. IOGT-NTO:s kamratstöd utgör ett skyddsnät som finns kvar livet ut. Kamratstöden ger möjlighet till nystart i livet. På riktigt.

Mötesplatser som stöttar unga

Alla unga behöver få vara sig själva ibland. Inte minst de som tvingas ta extra stort ansvar i hemmet på grund av missbruk.

Läs mer
Den som växer upp i missbruksmiljö får ofta axla en vuxen roll i hemmet. Vid sidan om oro och otrygghet i vardagen tvingas många unga ta hand om sig själva redan i tidig ålder på grund av föräldrarnas beroendesjukdom. Genom IOGT-NTO-rörelsen skapar UNF, ungdomens nykterhetsförbund, mötesplatser där unga kan få en paus från det jobbiga där hemma, men också plattformar där ungdomarna kan få styra och prova sina vingar, oavsett bakgrund. Samtidigt är det forum som utmanar alkoholnormen och ger unga möjlighet att umgås under nyktra förhållanden.

Sociala företag för sköra vuxna

Arbetsplatser där människors välmående går före ekonomisk vinst kan vara grunden som bygger upp helt nya liv.

Läs mer
Brist på erfarenhet, kompetens och kunskap gör att många inte ens får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Trots att de både vill och kan jobba. Därför har IOGT-NTO startat en rad sociala företag. Företag utan ekonomiskt vinstintresse, där allt överskott går tillbaka in i verksamheterna. De sociala företagen erbjuder en meningsfull vardag, med arbetsträning och jobb utifrån ens egna villkor. Stoltheten över att kunna betala sina räkningar själv. Och samtidigt chansen att utvecklas som människa. Alla ska kunna tro på sig själva och se sina möjligheter och styrkor.

Anhörigstöd mot våld och hot

Missbruk förstör inte bara för den som är missbrukar. Ett alkohol- eller drogberoende drabbar ofta hela familjer.

Läs mer
När en förälder, partner eller annan nära anhörig faller in i ett missbruk är det lätt att bli medberoende. Viljan att göra missbrukaren frisk kan ta över och leda till att den medberoende ständigt sätter sig själv i andra hand. Även om det innebär att vardagen fylls med hot och våld i spåren av beroendesjukdomen. Tack vare IOGT-NTO-rörelsens anhörigstöd kan den som levt nära inpå missbruk finna stöd och träffa andra med liknande erfarenheter. Det kan vara möten som ger lugnade gemenskap men också ett mod till att ta tag i en förändring.

Därför behövs Nyktra Initiativ

Över 300 000 svenskar missbrukar alkohol och droger, missbruk som drabbar många fler än så när hela familjer drabbas.
Cirka 1,5 miljoner människor i Sverige påverkas negativt av att en förälder, partner eller annan närstående dricker.
I vart femte skolbarns hem dricks det för mycket. Ungefär 380 000 svenska barn har minst en förälder med alkohol- eller drogproblem.
Under 2020 gav Miljonlotteriet 96 miljoner kronor i överskott till IOGT-NTO-rörelsens livsviktiga arbete mot alkohol och droger.