Boken Klasskompisar öppnar för dialog

KLASSKOMPISAR | NYKTRA INITIATIV #43

"Klasskompisar" öppnar för dialog

Boken "Klasskompisar" lyfter viktiga och svåra ämnen. Den består av en samling noveller skrivna ur barn och ungdomars perspektiv, där man inte undviker ämnen som kan vara jobbiga att diskutera. Genom att skapa meningsfulla samtal i klassrum eller föreningslokaler stärks barnens självförtroende, samt deras förmåga att stå för sina åsikter.

Trygghet och reflektion

Boken innehåller tretton noveller riktade till barn i åldrarna tio till tretton år, författade av Katarina von Bredow. Novellerna syftar till att barnen ska känna igen sig själva och stärka deras förmåga att förstå, hantera och uttrycka sina känslor.

– Syftet är att barnen ska förstå sig själva och andra lite bättre, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis. De ska även få verktyg för att hantera svårigheter som mobbning, sexuella övergrepp eller att ha en förälder med ett beroende.

Superviktiga ämnen 

Novellerna tar upp ämnen som mobbning, sexualitet, känslor, normer, grupptryck, identitet, tobak och alkohol – alla svåra ämnen för unga att hantera. Varje berättelse följer en huvudperson i klass 6C.

– Det viktigaste med "Klasskompisar" är att ge barn i åldrarna tio till tretton år en möjlighet att reflektera samt ge dem trygghet och mod att stå upp för sina värderingar, berättar Mona Örjes.

Inte bara en bok

Materialet är utformat för användning av barn och ungdomar, lärare och ledare. Läraren väljer en novell baserat på gruppens behov eller aktuella händelser. Berättelsen läses högt gemensamt, och efteråt följer övningar som kan utföras individuellt eller i grupp. För lärare och ledare finns detaljerat handledningsmaterial.

– Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande diskussionsmiljö, avslutar Mona.

”Tretton noveller. Tjugotvå teman. Tusen känslor.”

Uppskattat hjälpmedel

Lanseringen av *Klasskompisar* ägde rum den 8 april under Barnrättsdagarna. Intresset var stort vid Junis monter, och trehundra engagerade vuxna skrev upp sig för att få varsitt exemplar av boken.

– Jag älskar redan det här materialet och kommer definitivt att använda det, sade en nöjd kurator som lämnade montern med en bok i handen.

Allt material finns gratis och tillgängligt på klasskompisar.se.

FAKTA
Junis är en organisation dedikerad till att stödja barns och ungdomars välbefinnande och trygghet. Miljonlotteriets överskott går till föreningar och eldsjälar som brinner för att motverka alkoholens- och drogernas skadliga effekter i samhället.  Klasskompisar är ett av många nyktra initiativ som Miljonlotteriet stöttar.