Villkor hos Miljonlotteriet

Våra villkor

Följande villkor gäller för prenumeration av lotter samt beställning av vinster ur Miljonlotteriets vinstshop.

1. ALLMÄNT

IOGT-NTO/Miljonlotteriet, org.nr 802001-5569, Metallvägen 4, 453 83 Mölnlycke ("Miljonlotteriet") tillhandahåller olika spel och lotterier såsom skraplotter och online bingo. Nedan följer Villkoren som Miljonlotteriet arbetar efter och som överensstämmer med gällande lagstiftning och Miljonlotteriets egna riktlinjer. Vid frågor, kontakta Miljonlotteriet på kundcenter@miljonlotteriet.se eller läs mer här:

Du har alltid rätt att, efter anmälan till Spelinspektionen, stänga av dig från alla spel och lotter som Miljonlotteriet tillhandahåller (självavstängning). För att göra en anmälan, eller för att få mer information om självavstängning; Spelpaus

Miljonlotteriet har spellicens för spel för allmännyttigt ändamål och står under Spelinspektionens tillsyn.

Utöver Villkoren kan speciella bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. För varje enskilt spel och produkt finns också specifika regler som bestämmer hur det aktuella spelet eller lotteriet går till och hur vinster för desamma ska fördelas. Sådana speciella bestämmelser har företräde framför Villkoren. 


2. KRAV FÖR PRENUMERATION 

För att kunna prenumerera på någon av Miljonlotteriets lotter och teckna avtal om prenumeration av lotter måste du:

- vara en fysisk person, 
- vara minst 18 år, 
- vara folkbokförd och ha en adress i Sverige, 
- inte ha en förvaltare förordnad enligt föräldrabalken (1949:381) 11 kap. 7 §,
- och inte vara försatt i konkurs. 

I samband med tecknande av prenumeration kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person- och Adressregister). Vid registrering används skyddad (SSL-) förbindelse, så att dina uppgifter hålls hemliga under hela transaktionen. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan person.

Du är skyldig att anmäla ändringar av förhållanden som gör att du inte längre uppfyller kraven i Villkoren. Anmälan av ändringar görs till kundcenter@miljonlotteriet.se 


3. UPPHÖRANDE AV PRENUMERATION


Som prenumerant på Miljonlotteriets lotter har du rätt att när som helst säga upp din prenumeration. 

När du vill säga upp din prenumeration gör du det genom att kontakta Miljonlotteriets Kundcenter på telefonnumret 031-338 28 20. Observera att lottutskicken administreras den 14:e gällande autogiro, den 25:e gällande E-faktura och den 1:e gällande pappersfaktura. Får Miljonlotteriet din uppsägning efter dessa datum kommer det att innebära att du kan få ytterligare en försändelse innan din uppsägning blir gällande.

Om du inte godkänner förändringar av Villkoren har du rätt att säga upp din prenumeration med upphörande den dag ändringarna träder i kraft. Uppsägningen ska göras till Miljonlotteriets Kundcenter som ovan.

Miljonlotteriet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande avsluta ditt avtal om prenumeration om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om Miljonlotteriet har misstanke om att du missbrukar din prenumeration.


4. VARUVINSTER

När du vinner en vinst värd 50–5 000 kronor på skraplotten Miljonlotten väljer du en eller flera produkter ur Miljonlotteriets stora vinstshop. Du kan även välja att spara din vinst på ditt vinstkonto hos Miljonlotteriet, för att på så sätt spara ihop till en vinst i en högre vinstnivå. 

Vinstvärdet på ditt vinstkonto sparas så länge du är aktiv prenumerant. För ej aktiva prenumeranter tillfaller ej uttagna vinstvärden lotteriets förmånstagare efter tre år. 


5. LEVERANS

Miljonlotteriet levererar enbart vinster inom Sverige och använder i första hand PostNord för leverans av lotter och leverans av paket. Dina vinster levereras till ditt närmsta angivna paketombud. Observera att presentkort, lotter samt ny lott som vinst alltid levereras separat hem till dig.
Beräknad första leveranstid för dina första prenumerationslotter är 1–3 veckor och med leveranssätt post.

Vid vinstbeställning från Miljonlotteriets vinstshop varierar leveranstiden. Mer information om leveranstider finner du under varje produktbeskrivning på Miljonlotteriets hemsida där du beställer dina vinster.
- Normalleverans 5–10 arbetsdagar
- Expressleverans 1–3 arbetsdagar

I vissa fall delas leveransen av vinster upp och eventuella merkostnader för detta betalas av Miljonlotteriet. 

Miljonlotteriet arbetar för att leverera din vinstbeställning enligt utlovad leveranstid eller tidigare. Om en vinstbeställning avviker mot den utlovade leveranstiden och det uppstår leveransförsening meddelar Miljonlotteriet dig detta. 

Vid varje vinstbeställning gör Miljonlotteriet en förfrågan angående e-post i det fall Miljonlotteriet inte redan har den. Du kan när som helst helt eller delvis avboka din vinstbeställning om Miljonlotteriet inte håller utlovade leveranstider. Avbokning gör du i så fall genom att kontakta Miljonlotteriets Kundcenter.

Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för Miljonlotteriet att fullfölja din vinstbeställning, exempelvis då Miljonlotteriets leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande. Miljonlotteriet meddelar dig då detta, så fort som möjligt, genom e-post eller brev.


6. TRANSPORTANSVAR OCH SKADOR PÅ FÖRSÄNDELSER

Om en vinst skadas eller kommer bort under transporten från Miljonlotteriet till kund är Miljonlotteriet ansvarig. Om vinsten skadas eller kommer bort då du på eget initiativ återsänder den är du som avsändare ansvarig för godset. Packa därför försändelsen noga i originalförpackning eller i likvärdigt packmaterial vid retur.

Om du vid mottagandet av ditt paket hos ombudet upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad ska detta reklameras direkt till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat ska detta reklameras till Miljonlotteriets Kundcenter inom 5 dagar från mottagandet; kundcenter@miljonlotteriet.se.


7. ÅNGER AV FYSISKA LOTTER

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du tog emot lotterna. 

Ångrar du ditt köp ska du meddela Miljonlotteriet på ett klart och tydligt sätt (t.ex. genom post eller e-post) inom tidsfristen ovan. Du kan använda Konsumentverkets mall på länken nedan men du måste inte använda den. Efter att du meddelat Miljonlotteriet ska du skicka tillbaka lotterna inom 14 dagar från meddelandet.

Konsumentverkets mall hittar du här

Du har rätt att undersöka lotternas egenskaper och funktion. Om du använt eller hanterat lotterna på ett sätt som inte varit nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktion, kan Miljonlotteriet ha rätt till ersättning för värdeminskning. Detta innebär att lotterna ska vara hela och oskrapade för att du ska få tillbaka hela betalningen. Fakturan ska även returneras. 
Du står för returfrakten. Lotterna ska returneras till följande adress: Miljonlotteriet, 435 87 Mölnlycke. 

Ångrar du ditt köp och returnerar lotterna kommer Miljonlotteriet att betala tillbaka alla betalningar från dig, bland dem även leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dagen då vi meddelades om ditt beslut att returnera lotterna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet av lotterna, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Övriga onlinespel- och lottprodukter, så som Miljonmorgon eller Vinn köpet, går ej att ångra efter köp.


8. ÅNGER AV BESTÄLLDA VINSTER UR MILJONLOTTERIETS VINSTSHOP

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du tog emot varan. 

Ångrar du ditt köp ska du meddela Miljonlotteriets Kundcenter på ett klart och tydligt sätt (t.ex. genom post eller e-post) inom tidsfristen ovan. Du kan använda Konsumentverkets mall på länken nedan men du måste inte använda den. Efter att du meddelat Miljonlotteriet ska du skicka tillbaka varan inom 14 dagar från meddelandet.

Konsumentverkets mall hittar du här.

Du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion. Vid saknad eller förstörd originalkartong eller använd/förstörd vara, kan Miljonlotteriet ha rätt till ersättning för värdeminskning. 

Efter att du tagit kontakt med Miljonlotteriets Kundcenter kommer de hjälpa dig med en retursedel. Returfrakten av din vinst står Miljonlotteriet för.

Ångrar du ditt köp och returnerar varan kommer Miljonlotteriet att sätta tillbaka det vinstkontobelopp du använt för köpet. Har du dessutom gjort en tilläggsbetalning via Swish eller delbetalning via betalkort återbetalas den summan till aktuellt bankkonto. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dagen då vi meddelades om ditt beslut att returnera varan. 

Returer/ånger gäller ej på digitalt innehåll (i de fall du lämnat ditt samtycke till att det inte finns någon ångerrätt för dessa varor) eller dagligvaror.

9. PRODUKTER OCH TOTALKOSTNAD

Kostnad för deltagande i lotteriet, per lott, vecka eller månad framgår av respektive lotteri och eller produkt. 

Samtliga produkter som Miljonlotteriet säljer kan användas i Sverige. Totalkostnaden finns specificerad inklusive moms och andra skatter. Erbjudanden är tydligt angivna med tidsbegränsningar och övriga villkor. Lagerstatus visas alltid vid respektive produkt. Miljonlotteriet reserverar sig för slutförsäljningar. Alla varor i Miljonlotteriets vinstshop har en svensk manual när varan så kräver det.

Porto och expeditionsavgifter

Lottförsändelser:
- Faktura: 39 kronor
- E-faktura: 0 kronor
- Kortbetalning: 0 kronor
- Autogiro: Miljonlotteriet bjuder på portot 

Vinstbeställningar:
- Normal leverans: Vinster skickas utan kostnad 
- Expressleverans: Kostar 49 kronor 

Leveransalternativet expressleverans kostar 49 kronor och garanterar leverans av din beställda vinst inom 1–3 arbetsdagar. Expressleverans kan betalas med vinstkontomedel eller via delbetalning med Swish eller betalkort. Avgift för expressleverans återbetalas endast vid reklamation av skadad vinst.


10. BETALNING M.M.


Genom att beställa en prenumeration åtar du dig att erlägga betalning till Miljonlotteriet i enlighet med utställd faktura från Miljonlotteriet eller i enlighet med översänd avisering om autogirobetalning. 

För det fall betalning inte har skett i enlighet med utställd faktura eller aviserad autogirobetalning förbehåller sig Miljonlotteriet rätten att inte utbetala vinst till dig till dess att samtliga förfallna utestående belopp är betalda. 

För betalning via autogiro gäller även de villkor som anges i anslutning till autogiromedgivandet. Läs mer om autogiro här.


11. SKYDD AV ALLA SPELARES INSATTA MEDEL

Insatta kontanta medel placeras på IOGT-NTO Förbundets koncernkonto.

IOGT-NTO Förbundet är garanten för att insatta medel alltid finns i likvida medel på kontot


12. REKLAMATION OCH RETUR AV REKLAMERAD PRODUKT

Du har alltid rätt att packa upp Miljonlotteriets produkter eller vinster för att kontrollera funktion och kvalité. Om en vara är felaktig, skadad eller felexpedierad, ska du snarast reklamera den felaktiga produkten. Ta kontakt med Miljonlotteriets Kundcenter så hjälper de dig med att tillhandahålla en retursedel. Kostnaden av returfrakten av din reklamerade vinst står Miljonlotteriet för. För vidare information, var vänlig kontakta Miljonlotteriets Kundcenter per telefon 031-338 28 20 eller e-post kundcenter@miljonlotteriet.se

Vinster som returneras ska packas väl i originalförpackning. Bifoga en beskrivning av felaktigheten och dina egna kontaktuppgifter samt återsänd till:

- Returadress kuvert: Miljonlotteriet, 435 87 Mölnlycke
- Returadress paket: Miljonlotteriet, Metallvägen 4, 435 33 Mölnlycke


13. GARANTIER

Miljonlotteriet följer de regler som följer av Konsumentköplagen. Besök konsumentverket för mer information. 

Miljonlotteriet erbjuder två års garanti på varuvinster. Garantivillkoren gäller endast i Sverige.

14. ANSVAR

Du är skyldig att ersätta Miljonlotteriet för all direkt och eller indirekt skada som du åsamkar Miljonlotteriet vid brott mot Villkoren. 

Miljonlotteriet är aldrig skyldigt att utge ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra indirekta skador, såvida inte skadan orsakats genom Miljonlotteriets grova oaktsamhet eller uppsåt. 

Miljonlotteriet ansvarar inte för skada eller förlust som uppkommit till följd av tekniskt fel, fördröjning eller problem med din utrustning, internetanslutning eller leverantör av kommunikationstjänster. Miljonlotteriet ansvarar för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som Miljonlotteriet förfogar över om avbrottet eller felet har orsakats av Miljonlotteriets vårdslösa agerande. 

Miljonlotteriet är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i Villkoren om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet (force majeure) anses bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, konkurs, blockad, strejk, brand, blixtnedslag, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. Här ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 

Vid en eventuell tvist mellan dig och Miljonlotteriet ska parterna i första hand försöka komma överens om en lösning. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. I de fall en tvist prövas av Allmänna Reklamationsnämnden där Miljonlotteriet är part, åtar sig Miljonlotteriet att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation.

Svensk lag är tillämplig på dessa villkor. 


16. ÄNDRINGAR I VILLKOREN

Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra Villkoren genom att publicera ändringarna på Miljonlotteriets hemsida.  Eventuella ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att de ändrade villkoren blivit publicerade enligt ovan. 

Om ändringen inte är obetydlig kommer du även att informeras om ändringarna innan de börjar gälla. 


17. MARKNADSFÖRING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Som kund hos Miljonlotteriet godkänner du att information såsom vinstuppgifter, bilder och texter får användas i Miljonlotteriets marknadsföringsmaterial.

Om du har skrapat fram tre (3) stycken ”Chans till 10 miljoner” på lotten ”Miljonlotteriet Miljonlotten” får du delta i fördelningsdragningen där du har chansen att vinna upp till 10 miljoner kronor. Vid varje fördelningsdragning av större vinster gör Miljonlotteriet ett reportage om vinnaren som publiceras i Miljonlotteriets sociala mediekanaler, vilket betyder att vinnarens namn och bild blir offentligt. På samma sätt kan vinnarens namn och bild användas av Miljonlotteriet i andra marknadsföringskanaler, till exempel i tryckt material, postutskick, hemsida, mail eller annan i framtiden existerande marknadsföringskanal. Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker du som prenumerant till att ditt namn och bild används så som beskrivits i denna text utan att det utgår någon särskild ersättning.


Du ska vara trygg när du anförtror dina personuppgifter till Miljonlotteriet. Här hittar du fullständig information om hur Miljonlotteriet hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav >>


Följande villkor gäller för onlinespel hos Miljonlotteriet:

1. ÖPPNANDE AV SPELKONTO

Spelkontot öppnas efter att du registrerat dig på miljonlotteriet.se. När du öppnar ett spelkonto får du möjlighet att spela onlinespel på miljonlotteriet.se. 

För att kunna öppna ett spelkonto måste du:

- vara en fysisk person, 
- vara minst 18 år, 
- vara folkbokförd och ha en adress i Sverige, 
- inte vara avstängd från spel i Spelinspektionens spärrtjänst spelpaus.se
- inte ha en förvaltare förordnad enligt föräldrabalken (1949:381) 11 kap. 7 §,
- och inte vara försatt i konkurs. 

I samband med tecknande av prenumeration kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person- och Adressregister). Vid registrering används skyddad (SSL-) förbindelse, så att dina uppgifter hålls hemliga under hela transaktionen. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan person. Därför måste du logga in med hjälp av Bank-ID.

Du är skyldig att anmäla ändringar av förhållanden som gör att du inte längre uppfyller kraven i Villkoren. Anmälan av ändringar görs till kundcenter@miljonlotteriet.se 

Spelkontot är personligt och får endast användas av dig. Du får endast inneha ett spelkonto på miljonlotteriet.se 

När du godkänner Miljonlotteriets villkor i samband med att du antingen 1) skapar konto på Miljonlotteriets hemsida 2) som ny kund beställer en prenumeration på skraplotter på Miljonlotteriets hemsida, tackar du ja till att få kommunikation via nyhetsbrev. Du kan därefter när som helst välja att tacka nej till nyhetsbrev.


2. UPPHÖRANDE AV SPELKONTO

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran till Miljonlotteriet om att ditt spelkonto ska stängas av eller spärras. 

Du har alltid rätt att, efter anmälan till Spelinspektionen, stänga av dig från alla spel och lotter som Miljonlotteriet tillhandahåller (självavstängning). För att göra en anmälan, eller för att få mer information om självavstängning; www.spelpaus.se

Miljonlotteriet har rätt att avsluta eller spärra ditt spelkonto om du inte uppfyller kraven för att öppna ett spelkonto som angivits ovan eller Miljonlotteriets villkor i övrigt.


3. INLOGGNINGSUPPGIFTER

För att kunna spela onlinespel måste du logga in på miljonlotteriet.se. Det är förbjudet att logga in på miljonlotteriet.se med annan persons uppgifter. 

Ditt lösenord är personligt och utgör din nyckel till att spela onlinespel på miljonlotteriet.se. Du ansvarar själv för att obehöriga inte kan få tillgång till dina personliga inloggningsuppgifter. 

Miljonlotteriet har inte ansvar för om någon obehörig använder dina uppgifter och inte heller för den skada som därigenom kan uppstå. Om du misstänker att dina inloggningsuppgifter kommit obehörig tillhanda ska du omgående meddela Miljonlotteriet via Miljonlotteriets Kundcenter.


4. KÖP AV ONLINESPEL

Du betalar dina spel på hemsidan med betalningsmedel (kontanter, vinstkontovärden eller premievärden) som du har på ditt spelkonto. Spelkontot finns på Miljonlotteriet.se, som är ansvarig för de innestående medlen. När du valt att köpa ett onlinespel måste du även bekräfta ditt köp innan köpet verkställs. Du kan inte ångra köp av onlinespel/digitala prenumerationer. Vid köp av digitala prenumerationer är betalsätt endast betalkort.


5. INSÄTTNING AV KONTANTER ATT SPELA FÖR

Innan du gör din första insättning behöver du ange din spelgräns. Efter att du angivit din spelgräns kan du föra över pengar till ditt spelkonto med ett av dina betalkort eller genom Swish och oavsett betalsätt så för du endast över pengar från dig själv och till dig själv. 

För att hantera överföringen av pengar använder Miljonlotteriet en säker, krypterad betaltjänst (Nets) där bank- och betalkortsinformation behandlas. Kontot för de pengar du fört över finns hos Miljonlotteriet, som är ansvarigt för de innestående medlen. Du kan återföra innestående kontanta medel från kontot till ett av dina svenska bankkonton. Du kan alltid se ditt spelkontos saldo på miljonlotteriet.se. 

Begränsningar av det belopp som är tillåtet att över- och återföra kan förekomma enligt särskilda anvisningar på miljonlotteriet.se. Det närmare innehållet av och kostnaden för de olika tjänster som vid var tid erbjuds framgår av beskrivningen på miljonlotteriet.se. Miljonlotteriet reserverar sig rätten att införa en övre gräns för hur mycket en kund kan spela för och kan även sätta gränser för antal spel och insatser per spelform. En kund som förändrar sitt spelande eller sin spelgräns kan komma att kontaktas av Miljonlotteriet i syfte av att uppfylla omsorgsplikten. 

Medel på kontot utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Miljonlotteriet ska hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Miljonlotteriet. Miljonlotteriets redovisning av saldot på kontot sker uteslutande via internet.

Du får endast använda ditt spelkonto i syfte att betala för onlinespel som tillhandahålls på miljonlotteriet.se. Vid misstanke om att ditt spelkonto används för något annat syfte har Miljonlotteriet rätt att vidta åtgärder för att utreda ditt användande av spelkontot samt stänga av, spärra eller avsluta ditt spelkonto. 

6. SKYDD AV ALLA SPELARES INSATTA MEDEL

Insatta kontanta medel placeras på IOGT-NTO Förbundets koncernkonto.

IOGT-NTO Förbundet är garanten för att insatta medel alltid finns i likvida medel på kontot.


7. REGLER FÖR PREMIEBELOPP

För de fall när Miljonlotteriet satt in en välkomstpremie, vinst från chattspel eller liknande i din spelplånbok och du inte använt hela eller en del av beloppet inom tolv (12) månader från insättningsdagen har Miljonlotteriet rätt att återta det återstående beloppet och avsluta spelkontot. Sådana premier som Miljonlotteriet satt in får endast användas till spel på miljonlotteriet.se, de kan alltså inte överföras till ditt bankkonto.


8. LEVERANS AV DIGITALA PRENUMERATIONER

Miljonlotten och Jippi
För att påbörja en digital prenumeration på någon av de digitala skraplotterna; Miljonlotten eller Jippi så väljer du leveranssätt: ”Leverans till mina sidor”. Dina första lotter kommer inom cirka 15 minuter från betalningstillfället. Dina lottförsändelser fortsätter sedan att levereras i början av varje månad. Du når dina betalda lotter när du loggar in på miljonlotteriet.se eller via den länk som finns i det mail som skickas ut vid varje lottleverans. En köpt lott förblir oskrapad i 40 dagar. Skulle du inte ha skrapat lotten dessförinnan skrapas lotten automatiskt och eventuellt vinst sätts in i din spelplånbok. 

Ändra eller avsluta din prenumeration på någon av de digitala skraplotterna; Miljonlotten eller Jippi
För att ändra ditt lottantal eller avsluta din prenumeration behöver du kontakta Miljonlotteriets Kundcenter, 031-338 28 20.

Betalning
Betalning för din digitala prenumeration görs via betal/ kreditkort du angivit. Beloppet dras automatiskt av Miljonlotteriet innan dina nya lotter kommer. Saknas täckning på ditt betal/ kreditkort vid tillfället, upprepar Miljonlotteriet betalningsförsöket upp till tre gånger. Har betalning inte kunnat genomföras någon av dessa gånger annulleras periodens försändelse och ett nytt försök görs när det är dags för nästa försändelse. Tänk på att du själv måste uppdatera dina kortuppgifter. Köpta lotter återtages ej.

Spelgräns
Vid beställning av digital prenumeration ska du ange en spelgräns för ditt spelande. Spelgränsen är valfritt maxbelopp per dag, vecka eller månad som du avser att inte överskrida i ditt spelande, d.v.s. summan av digitala lotter i din prenumeration ska inkluderas i spelbudgetens belopp. 

Ifall pågående onlinespel avbryts
Om du köpt en onlinelott utan att spela klart t.ex pga att din dator kraschar, och du drabbas av strömavbrott eller liknande kommer lotten att finnas kvar hos dig och vara möjlig att spela om du loggar in igen. Skulle du inte ha loggat in och spelat klart kommer lotten/ raden att spelas automatiskt och eventuell vinst sätts in på din spelplånbok.

Om du köpt ett bingospel och på motsvarande sätt förlorar kontakten med Spelsajten innan Bingospelet avslutas kommer din bricka att rättas automatiskt inom 15 minuter och eventuell vinst sätts automatiskt in i din spelplånbok.


9. OTILLÅTEN AKTIVITET PÅ MILJONLOTTERIET.SE

När du är inne på miljonlotteriet.se är du skyldig att iaktta dessa villkor, andra tillämpliga villkor från Miljonlotteriet, rådande lagar samt övriga gällande regler. Det innebär t.ex att du inte får:

- ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, reproducera, publicera, licensiera eller sälja vidare programvara, produkter eller tjänster som finns på miljonlotteriet.se;

- överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program som kan förstöra eller skada funktionen av miljonlotteriet.se;

- använda miljonlotteriet.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller kan upplevas som stötande, t.ex pornografi, främjande av droger, hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning eller material som gör intrång i immaterialrättsligt skyddat material; eller

- använda miljonlotteriet.se som distributionskanal för kommersiella budskap eller skräppost; 

Vid misstanke om penningtvätt kommer Miljonlotteriet att anmäla detta till Finanspolisen och på deras order kan berört spelkonto komma att blockeras tillsvidare.

Miljonlotteriet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig avsluta ditt spelkonto om säkerhetsmässiga eller tekniska skäl föreligger, som t.ex virusangrepp, eller om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Miljonlotteriet på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Miljonlotteriet för all direkt och indirekt skada som förorsakats i samband med brott mot dessa villkor.


10. FELAKTIGA UTBETALNINGAR OCH TEKNISKA FEL 

Om miljonlotteriet.se felaktigt utbetalat t.ex. ett vinstbelopp trots att du inte vunnit eller utbetalat ett för stort vinstbelopp till din spelplånbok eller vinstkonto, har Miljonlotteriet rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. 

Skulle ett sådant återtagande medföra att ditt spelkontos saldo blir negativt måste du först reglera den uppkomna skulden innan du kan använda ditt spelkonto igen. 
Du får inte använda några tekniska fel eller sårbarheter till din fördel. Miljonlotteriet har rätt att avbryta och återta alla vinster som du fått på det här sättet. Miljonlotteriet kommer att skicka ett meddelande till dig om att återtagande av medel kommer att ske.


11. ÅTERTAGANDE AV SPEL

Miljonlotteriet får återta onlinespel till följd av tekniskt fel eller annat förhållande som påverkar möjligheterna för dig att spela det aktuella spelet på ett korrekt och rättvist sätt eller som innebär att spelet eller dess resultat är uppenbart felaktigt.

Om ett spel återtas har du rätt att återfå erlagd insats för det aktuella spelet genom återbetalning till din spelplånbok. Du har alltså inte rätt till ersättning för indirekta skador, t.ex. utebliven vinst, inkomstbortfall eller andra följdskador.


12. ANSVAR

Du är skyldig att ersätta Miljonlotteriet för all direkt och eller indirekt skada som du åsamkar Miljonlotteriet vid brott mot dessa villkor. 

Miljonlotteriet är aldrig skyldigt att utge ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra indirekta skador, såvida inte skadan orsakats genom Miljonlotteriets grova oaktsamhet eller uppsåt. 

Miljonlotteriet ansvarar inte för skada eller förlust som uppkommit till följd av tekniskt fel, fördröjning eller problem med din utrustning, internetanslutning eller leverantör av kommunikationstjänster. Miljonlotteriet ansvarar för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som Miljonlotteriet förfogar över om avbrottet eller felet har orsakats av Miljonlotteriets vårdslösa agerande. 

Miljonlotteriet är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet (force majeure) anses bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand, blixtnedslag, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. Här ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Miljonlotteriets ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar din insats i det spel där fel uppstått. 

Miljonlotteriets ansvar för miljonlotteriet.se

Miljonlotteriet.se tillhandahålls i befintligt skick. Om skada uppstått på grund av fel i spelplattformen som Miljonlotteriet borde ha känt till och åtgärdat, ska Miljonlotteriet ersätta dig för eventuell förlust som orsakas av sådant fel. Ersättningen kan dock aldrig bli större än vad du direkt innan skadan hade innestående på ditt spelkonto.

Miljonlotteriet ansvarar inte för:
- Fel som kan uppstå vid överföring av data mellan dig och Miljonlotteriet.se. Du ansvarar för all kommunikation vid spel via internet.

- Skada som kan uppstå om spel via internet inte är möjligt på grund av driftstörning.

- Skada som beror på omständigheter utanför Miljonlotteriets kontroll. 
De tjänster som Miljonlotteriet erbjuder på miljonlotteriet.se kan förändras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande. 


13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Vid en eventuell tvist mellan dig och Miljonlotteriet ska parterna i första hand försöka komma överens om en lösning. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. I de fall en tvist prövas av Allmänna Reklamationsnämnden där Miljonlotteriet är part, åtar sig Miljonlotteriet att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation.

Svensk lag är tillämplig på dessa villkor. 


14. ÄNDRINGAR AV VILLKOR OCH MILJONLOTTERIET.SE

Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra Villkoren genom att publicera ändringarna på Miljonlotteriets hemsida.  Eventuella ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att de ändrade villkoren blivit publicerade enligt ovan. 

Om ändringen inte är obetydlig kommer du även att informeras om ändringarna innan de börjar gälla. De tjänster och onlinespel som Miljonlotteriet erbjuder på miljonlotteriet.se kan förändras, revideras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande till dig.