Hectos kårförening är ett av alla Nyktra initiativ.

HECTOS KÅRFÖRENING  |  NYKTRA INITIATIV #37

En nollning som alla gärna ser tillbaka på istället för att minnas noll

En minnesvärd inspark på universitetet eller högskolan är så mycket mer än snapsvisor och ölhävningstävlingar. På Hectos kårförening i Umeå tar studenterna aktivt avstånd från alkoholhets under nollningen. Helt enkelt för att det ska vara de nya studenterna själva, och inte gamla drickatraditioner, som äger upplevelsen på väg in i studentvärlden. Hectos är bara ett av alla initiativ som Miljonlotteriet stöttar och står bakom.

Det är ingen hemlighet att det dricks en hel del i studentvärlden. På många sittningar, fester och Valborgsfiranden är alkoholen ett självklart inslag. Inte minst under nollningen, när nya studenter välkomnas till universiteten och högskolorna, finns starka alkoholtraditioner. Just därför har Hectos kårförening i Umeå ett antal regler som ska motverka alkoholhets under nollningen. Helt enkelt för att ingen ska känna sig tvingad att dricka under insparken.

– I universitetsvärlden är det ett stort fokus kring alkohol. Speciellt under insparken. Det är nästan så att det förväntas att man ska bli full. Och som ny student, kanske i en ny stad, är det extra lätt att falla för grupptrycket, säger Elsa Göthlin, ordförande i föreningen.

Start på studentlivet utan alkoholhets

Reglerna är enkla. Alla kårföreningens studenter som engagerar sig i nollningen förbjuds att bjuda på alkohol liksom att köpa ut till nya studenter. Ingen tillåts uppmana någon annan att dricka. Den som arrangerar en aktivitet förbinder sig att inte dricka själv alls under kvällen, och till skillnad från många andra studentföreningar säljer kårföreningen aldrig alkohol. Detta då föreningen inte vill uppmuntra till fylla. Det är alltid upp till studenterna själva att ta med sig det som de vill dricka, oavsett om det är öl eller mineralvatten.

– Jag har aldrig blivit ifrågasatt varför jag inte druckit alkohol när jag valt att vara nykter. Ingen annan som jag känner heller. Det är en kultur som odlats i vår förening under lång tid. Hos oss är det en självklarhet att alla inte vill dricka, säger Elsa Göthlin.

Val som utmanar alkoholnormen

Frivilligheten kring att dricka alkohol är en viktig del. I kårföreningens insparksprogram finns även evenemang som är helt alkoholfria. Det tillför programpunkter som inte bygger på drickatraditioner. Men också ett ställningstagande om att allt inte behöver kretsa kring alkohol, som så många andra aktiviteter generellt gör på universitet och högskolor.

– Alla som utsätter sig för överdriven alkoholkonsumtion riskerar att trilla in i ett beroende. Som student kan du tänka att du kan dricka hela tiden bara för att du är student. Att det gäller att passa på innan du tar det riktiga klivet in i vuxenvärlden. Men studentlivet handlar om så mycket mer än om att gå runt och vara full varje dag, säger Elsa Göthlin.

FAKTA: Hectos är bara ett av många Nyktra Initiativ
Kårföreningen Hectos är ett av de nyktra initiativ som Miljonlotteriet stöttar. Hela vårt överskott går till föreningar och eldsjälar som brinner för att motverka alkoholens- och drogernas skadliga effekter i samhället. Vi står även för klartänkta insatser och positiva exempel som verkar för en hälsosam förändring. Nyktra Initiativ som gör skillnad för oss alla.