Engagerade föräldrar motverkar kriminalitet och otrygghet.

FÖRÄLDRAR TILLSAMMANS 2.0  |  NYKTRA INITIATIV #32

Ett sätt att vara en schyst förälder på utan att tappa kontrollen

I rollen som mamma eller pappa kan det svårt att ha koll i varenda sekund. I Föräldrar tillsammans går familjer samman för hjälpa varandra att upptäcka drickande och droganvändande bland barn och ungdomar. Ett enat initiativ som i förlängningen även motverkar kriminalitet och otrygghet i hela stadsdelar.

Föräldrar är en viktig pusselbit när det kommer till att minska användningen av alkohol- och droger bland unga. Men i en värld där barnen lever egna liv på bland annat sociala medier kan det vara lätt som vårdnadshavare att tappa kontrollen. Därför startades Föräldrar tillsammans, med familjecoacher som söker upp familjer för att bjuda in till infoträffar och forum där familjer kan ta stöttning av varandra i föräldraskapet.

– Vi berättar om vilka droger som finns, hur drogerna påverkar kroppen och hur man kan upptäcka ett droganvändande hos sitt barn, säger Lina Hamadeh, en av föräldracoacherna som driver initiativet i Ronneby.

Christer Karlsson, också engagerad i initiativet, fyller i.

– Det ger föräldrarna en kunskap om riskerna men också kunskap vad de kan göra för att skydda sina barn. Samtidigt ger vi familjerna verktyg för att kunna prata med tonåringarna. 

Enade mot alkohol- och drogproblem

Det är det personliga upplägget som ligger bakom föräldracoachernas framgångar, men även att projektet riktar sig till alla familjer, utan att ge känslan av att peka ut någon. Att det verkligen är ett initiativ där föräldrar arbetar mot alkohol och droger tillsammans.

– Familjer ska känna sig trygga i att söka hjälpen hos oss. Och kunskapen gör att man även kan upptäcka vad andras barn gör, och hjälpa varandra, säger Christer Karlsson.

På samma sätt har tillsammans-känslan bidragit till att fler och fler vill bli en del av arbetet. Kurserna hålls på flera språk för att välkomna alla föräldrar, oavsett bakgrund.

– Det har spridit ringar på vattnet, när många har ett stort kontaktnät, säger Lina Hamadeh.

Coachning som ger tryggare städer

Nu har framgångarna gjort att kommunen fått upp ögonen föräldracoacherna och projektet har även fått extern finansiering, då har fler positiva effekter än bara för enskilda familjer.

– Droger är ofta en inkörsport till kriminalitet. Det skapar en otrygghet i hela bostadsområden, säger Christer Karlsson.

FAKTA: Föräldrar tillsammans är bara ett av många Nyktra Initiativ
Insatsen Föräldrar tillsammans är ett av de nyktra initiativ som Miljonlotteriet stöttar. Hela vårt överskott går till föreningar och eldsjälar som brinner för att motverka alkoholens- och drogernas skadliga effekter i samhället. Vi står även för klartänkta insatser och positiva exempel som verkar för en hälsosam förändring. Nyktra Initiativ som gör skillnad för oss alla.