Ett sommarläger med fokus på mångfald och gemenskap

Ett sommarläger med fokus på mångfald och gemenskap

Lägret "Världen runt" erbjuder barnen en chans att utforska olika kulturer genom mat, dans och sport. De får sova över i tält eller en ladugård, spela fotboll och delta i en tipspromenad om olika delar av världen.

– Vi vill ge barnen en chans att uppleva och lära sig om olika kulturer på ett roligt och interaktivt sätt, berättar Eleonore Sundström, Junis. Vi blandar olika kulturer på lägret och ser till att alla känner sig välkomna och inkluderade.

Fotboll förenar

En särskild aktivitet på lägret är fotboll, en sport som förenar barnen oavsett bakgrund. Fotbollen fungerar som en brygga mellan kulturer och hjälper barnen att lära känna varandra på ett roligt sätt. Under lägret arrangeras både matcher och lekfulla träningar.

– Fotboll är ett universellt språk som alla förstår. Genom att spela tillsammans kan barnen skapa nya vänskapsband och känna en starkare gemenskap, säger Eleonore.

Ett viktigt avbrott i vardagen

För många barn kan vardagen vara utmanande, särskilt om det finns ekonomiska svårigheter eller missbruksproblem i hemmet. Lägret erbjuder en trygg miljö där barnen kan känna sig sedda och uppskattade.

– Det betyder mycket för barnen att få komma bort och uppleva något nytt. De slipper ta ansvar för svåra situationer hemma och kan i stället njuta av att bara vara barn, förklarar Eleonore.

Inkluderande och tillgängligt för alla

Lägret är öppet för alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar. Eleonore betonar vikten av att barn från olika kulturer och bakgrunder får chansen att mötas och lära känna varandra.

– Vi anpassar lekar och aktiviteter så att alla kan vara med på sina villkor. Vi tjatar inte om medlemsavgifter och ser till att några platser går till barn som inte har samma ekonomiska förutsättningar, säger hon. 

Barn som syns och hörs

En av Junis grundprinciper är att barnen ska vara delaktiga och ha en röst i vad som händer på lägret. Genom demokratiska beslut får barnen vara med och bestämma, vilket stärker deras känsla av delaktighet och ansvar.

– Barnen beslutar vem som ska vara sekreterare och ordförande. Det är viktigt för oss att de känner sig delaktiga och sedda, säger Eleonore.

Föräldrar spelar också en viktig roll i lägret. De uttrycker ofta tacksamhet över den positiva inverkan lägret har på deras barn.

– Ibland är föräldrar med och hjälper till. Vi vill gärna värva föräldrar som ledare, så att de också kan bidra till barnens upplevelse, berättar Eleonore.

Personlig belöning för ledarna

För Eleonore själv är belöningen att se barnens glädje och upplevelser.

– Ett barn gav mig en teckning med texten: "I love Eleonore". Det värmer förstås att vara uppskattad, säger hon.

Om Junis Suttis, Nässjö

Junis är en del av IOGT-NTO-rörelsens barnförbund och har cirka 200 ideella föreningar runt om i Sverige. Målet är att skapa trygga mötesplatser för barn mellan 6 och 15 år. Suttis har blandad verksamhet med bland annat disco, pyssel, film, bakning, Junis sport, spel och lek i verksamheten.


Sommarens viktigaste lott
Läs mer om det goda ändamålet