Vid Familjekällans anhörigstöd i Falun kan medberoende ta hjälp av varandra.

FAMILJEKÄLLAN  |  NYKTRA INITIATIV #18

När kärlek förvandlas till ett beroende

Att försöka rädda någon som man tycker om från ett missbruk av alkohol och droger är oftast svårare än man tror. Vid Familjekällans anhörigstöd kan nära och kära ta hjälp av varandra – för att slita sig loss från medberoenden och hitta sig själva igen.

Varje år förstör alkohol och droger livet för tusentals människor. Det är långt ifrån bara missbrukaren själv som drabbas. Det handlar om barn och andra familjemedlemmar som vill ha tillbaka sin trygga hemmiljö, men också om nära vänner och arbetskompisar som inte vill svika trots att missbrukarens beroendesjukdom ger upphov till svek hela tiden.

– Att vara anhörig är skamfyllt och man tar gärna på sig skulden. Många anpassar sig för att försöka förändra den som missbrukar. Det är en uppoffring som blir övermäktig och minskar det egna livsutrymmet, när allt fokus riktas på missbruket, säger Marie Hillner (bilden), initiativtagare till Familjekällans anhörigstöd och verksamhetsutvecklare vid IOGT-NTO i Dalarna.

Marie Hillner är verksamhetsutvecklare vid IOGT-NTO i GävleDala och initiativtagare till Familjekällans anhörigstöd.

Början på en negativ spiral

Med egen erfarenhet av medberoende vet Marie Hillner vad hon pratar om. Hon vet hur svårt det kan vara att ta sig ur en relation med alkohol- eller drogmissbruk på egen hand. När man har som mål att rädda den som missbrukar, men istället förlorar sig själv.

– Många som utvecklat ett medberoende vet inte om det. Man lever ofta i förnekelse och vill inte se hela bilden. Att dölja för sig själv att det dricks där hemma är en överlevnadsstrategi. Den stökiga vardagen och det dysfunktionella blir något som man vänjer sig vid. Medberoendet blir ett sätt att leva, säger Marie Hillner.

”Att dölja för sig själv att det dricks där hemma är en överlevnadsstrategi. Den stökiga vardagen och det dysfunktionella blir något som man vänjer sig vid.”

Risk för vardag med kontroll och hot

Det handlar ofta om att stå ut med dagliga lögner, ursäkter och löften som inte hålls, men även att ta emot hot, kommentarer som spelar på skuldkänslor – och i värsta fall våld.

– Missbrukaren kan skylla drickandet på att det är mycket på jobbet nu. Och säga saker som att om du lämnar mig nu så tar jag livet av mig, säger Marie Hillner.

Att sätta sig själv i andra hand hela tiden håller sällan i längden. Den psykiska pressen kan bryta ned självbilden och självförtroendet. Vissa börjar missbruka själva för att orka med stressen som det innebär att leva tätt inpå någon som missbrukar, hotar och slår.

”När du får höra att det finns fler i samma sits kan du börja se mönstret. Det kan ge insikten att du måste rädda dig själv, och dina barn, före du räddar någon annan.”

Att rädda sig själv före andra

För den som är nedbruten och känner sig svag är det svårt att bryta sig loss. Men det går med hjälp på vägen. Det är här anhörigstöd som det hos Familjekällan kommer in.

– Att träffa andra i samma sits kan göra all skillnad i världen. Det är när du får höra att det finns fler i samma sits som du kan börja se mönstret och förstå att det inte är din förälder eller din partner utan en beroendeperson som du försöker förändra. Det kan ge insikten att du måste rädda dig själv, och dina barn, före du räddar någon annan. 

Första steget till ett fritt liv

På Familjekällan är framgångsfaktorn att steget till hjälpen är kort. Ingången är föreläsningar som riktar sig till vem som helst. På så sätt kan människor närma sig sitt medberoende utan att det blir en stor grej. Medvetenheten om medberoendet är ett första, viktigt steg.

– Det kan ge ett lugn att luta sig mot, men också ett mod att våga öppna upp sig och våga göra en förändring. Jag har sett otroliga förändringar hos våra besökare. Vi har flera som har lyckats gå vidare och idag arbetar ideellt med andras medberoende. 

FAKTA: Familjekällan är bara ett av många Nyktra Initiativ
Famijekällan i Falun är ett av de nyktra initiativ som Miljonlotteriet stöttar. Hela vårt överskott går till föreningar och eldsjälar som brinner för att motverka alkoholens- och drogernas skadliga effekter i samhället. Vi står även för klartänkta insatser och positiva exempel som verkar för en hälsosam förändring. Nyktra Initiativ som gör skillnad för oss alla.

Vill du vara med och göra skillnad? Beställ lotter i dag, så har du dessutom har du chans till en vinst som kan förändra ditt liv. Vi tycker nämligen att goda gärningar är värda att belönas.

Maja har lämnat missbruket bakom sig
Arne fick en ny chans i livet
Alicia hittade en trygg plats