Idrott som populär hjälp till självhjälp i katrineholm.

KAMRATSTÖDET OLIVEN  |  NYKTRA INITIATIV #12

Idrott som ändrar spelplanen för unga vuxna

För den som är inskriven på behandlingshem kan ett avbrott i vardagen betyda allt. På kamratstödet i Katrineholm är sportträffarna höjdpunkten som gör skillnad varje vecka.

När en ung person fastnat i ett missbruk kan hjälp till självhjälp vara vägen tillbaka till ett drogfritt liv. Men ett avvänjande från droger är sällan lätt, särskilt för den haft det tufft i livet. I Katrineholm har kamratstödet tagit till sport för att hjälpa unga vuxna att orka ta sig igenom sina behandlingar på närliggande behandlingshem.

–  För många av deltagarna är det veckans höjdpunkt. Att få komma iväg, för att träffa andra som har liknande erfarenheter. Man går dit för att det är kul, för att bryta ensamheten och för att slå ihjäl tråkig dötid, säger Karl Kårby, ordförande i kamratstödet i Katrineholm.

Fysisk aktivitet mot jobbiga känslor

Som behandlingsassistent och en av initiativtagarna till sportträffarna har Karl Kårby nära kontakt med deltagarna. Han berättar att på ett behandlingshem ser dagarna ofta likadana ut. Allt för att ge kontinuitet och de inskrivna ungdomarna möjlighet att jobba med sig själva. Under en sådan omställning kan just sport fungera som en värdefull ventil. 

– Det är jätteviktigt att kunna komma loss från de egna tankarna. Många kommer för att kunna gå in på planen bara för att få släppa allt annat för spelet. Det är ett sätt att få ur sig jobbiga känslor, samtidigt som man blir en del av en gemenskap, säger Karl Kårby.

Drogfri gemenskap – även utanför sporten

Upp till tre gånger i veckan anordnas idrottsaktiviteterna kommer unga vuxna från behandlingshem runt om i Sörmland. Vissa dagar spelas det volleyboll, andra dagar pingis eller fotboll. Tanken är att alla ska kunna vara med, oavsett tidigare erfarenhet av träning. Ofta är det så fullt att de får köra med avbytare. Ibland spelas det inför publik.

– Vem som helst är välkommen. En del besökare kommer dit bara för att titta på, fika och prata av sig. Det är en gemenskap mot isolering, säger Karl Kårby.   

Hjälp till ett nytt och hälsosammare liv

Sportträffarna i Katrineholm ger saker att se fram emot och ett bra slut på veckan och. Men mest av allt är det ett kamratstöd där deltagarna stöttar varandra till ett liv utan alkohol och droger. Det handlar om trygghet att vara bland likasinnade, men också om att vara del av något roligt och återkommande. Det skapar en stolthet och en drivkraft mot drogfrihet.

– När träningarna är slut fortsätter många att umgås, när någon föreslår en spontan fika. Och jag vet flera som har fortsatt att träna på egen hand efter avslutade behandlingar. Så det kommer hur mycket gott som helst ur ett sådant här kamratstöd, säger Karl Kårby.

FAKTA: Oliven är bara ett av många Nyktra Initiativ
Kamratstödet Oliven är ett av de nyktra initiativ som Miljonlotteriet stöttar. Hela vårt överskott går till föreningar och eldsjälar som brinner för att motverka alkoholens- och drogernas skadliga effekter i samhället. Vi står även för klartänkta insatser och positiva exempel som verkar för en hälsosam förändring. Nyktra Initiativ som gör skillnad för oss alla.

Läs mer om ändamålet
Beställ lotter som gör skillnad