Miljonlotteriets lotteritillstånd 2017

Våra lotteritillstånd 2017

I Sverige får folkrörelser, som erhållit tillstånd från Lotteriinspektionen, arrangera lotterier i syfte att skapa medel för att bedriva god och samhällsnyttig verksamhet. Miljonlotteriet ägs av IOGT-NTO och har arrangerat lotterier sedan 1964. Överskotten från Miljonlotteriet går till IOGT-NTO:s viktiga arbete för ett samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv.

Lotteritillstånd för Miljonlotteriet Original och Miljonlotteriet Resan
Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 30 september 2016 och omfattar 20 000 000 lotter á 40 kr. Totalt 4 432 764 vinster till ett värde av 375 820 000 kr. Vinstandel 47%. Försäljningsperiod: 2016-12-12 – 2017-12-31. Vinster ej uttagna 28 februari 2018 tillfaller lotteriet. Lotteriet kontrolleras av Lotteriinspektionen.
 
Lotteritillstånd för Miljonlotteriet Tjugan, Guldbingo, Tiokronan, Vit Jul, Femkronan och Weekend
Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 12 oktober 2016 och omfattar 15 000 000 lotter á 20 kr, 10 kr och 5 kr. Totalt 3 840 015 vinster till ett värde av 78 575 000 kr. Vinstandelen är 44%. Försäljningsperiod: 2016-12-12 – 2017-12-31. Vinster ej uttagna 28 februari 2018 tillfaller lotteriet. Lotteriet kontrolleras av Lotteriinspektionen.
 
Lotteritillstånd för Miljonlotteriet Bingo Online
Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 22 november 2016 och omfattar 2 000 000 – 40 000 000 brickor á 2 – 40 kr. Totalt vinstvärde 40 000 000 kr. Vinstandelen är 50%. Försäljningsperiod: 2016-12-01 – 2018-02-28. Vinster ej uttagna 30 april 2018 tillfaller lotteriet. Lotteriet kontrolleras av Lotteriinspektionen.
 
Lotteritillstånd för Skattjakten
Lotteritillståndet är beviljat av Lotteriinspektionen den 14 oktober 2016 och omfattar 100 000 – 1 000 000 lotter á 5-50 kr. Totalt vinstvärde 2 500 000 kr. Vinstandel 50%. Försäljningsperiod: 2016-12-12 – 2017-12-31. Vinster ej uttagna 28 februari 2018 tillfaller lotteriet. Lotteriet kontrolleras av Lotteriinspektionen.
 
Lotteritillstånd för Tjugan x4 och Tiokronan x4
Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 12 oktober 2016 och omfattar 2 000 000 lotter á 20 kr och 10 kr. Totalt 542 562 vinster till ett värde av 14 400 000 kr. Vinstandelen är 48%. Försäljningsperiod: 2016-12-12 – 2017-12-31. Vinster ej uttagna 28 februari 2018 tillfaller lotteriet. Lotteriet kontrolleras av Lotteriinspektionen.