IOGT-NTO beklagar Patent- och marknadsdomstolens interimistiska beslut angående Miljonlotteriets telemarketing

IOGT-NTO beklagar det interimistiska beslutet

IOGT-NTO beklagar Patent- och marknadsöverdomstolens interimistiska beslut kring försäljningsmetoder via telemarketing den 13 april. Beslutet är inte i linje med den branschpraxis som finns och som bygger på gällande lag.

– Vår intention har alltid varit att göra rätt. Vi har gjort vad vi kunnat för att säljare ska följa våra samtalsmanus som har tagits fram utifrån branschorganisationen Swedmas riktlinjer. De ska utgå från aktuell lagstiftning och att det krävs mer än så har varit omöjligt för oss att förutse, säger Linda Fröström, förbundsjurist vid IOGT-NTO.

IOGT-NTO har eftersträvat en öppen och konstruktiv dialog med Konsumentverket och varit tillmötesgående i alla frågor som inkommit från myndigheter om de problem som uppstått. Konsumentverket och KO valde i stället för att föra dialogen vidare att ta saken till domstol.

– Det är oerhört tråkigt att KO och domstolen använder vår verksamhet för att skapa rättspraxis, fortsätter Linda Fröström.

Detta är ett interimistiskt beslut gällande förbudsprocessen och IOGT-NTO kommer därför inte att gå in på närmare detaljer i frågan för att inte föregå det slutliga utfallet av den juridiska processen.