Personuppgiftslagen PUL

Information om PUL

PUL står för personuppgiftslagen och den reglerar på vilket sätt dina personuppgifter hanteras av Miljonlotteriet.

Miljonlotteriet ansvarar för att hantera personuppgifter på denna webbplats och i vårt kundregister.

Miljonlotteriet lagrar och behandlar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationen och lämna erbjudanden om egna och samarbetspartners produkter. Om du vill korrigera dina personuppgifter, eller om du vill att dina uppgifter inte skall användas för marknadsundersökningar, marknadsföring eller information, kan du när som helst kontakta Miljonlotteriet.

För att uppfylla Miljonlotteriets garantiåtaganden och administrera våra kunders spelkonton på ett korrekt och säkert sätt sparas personuppgifter. Personuppgifterna rensas sedan när det antingen har gått 3 år gått sedan sista leverans av vinst eller lotter, eller har gått 3 år sedan senaste insättning/uttag till spelplånbok, samt att saldot på vinstkontot och spelplånboken är 0 kronor.

Miljonlotteriet och GDPR
Fullständiga villkor