Läs mer om Miljonlotteriets vinstgaranti

Villkor för Vinstgaranti

Miljonlotteriet firar 60 år och erbjuder Sveriges största skrapvinst på hela 60 miljoner. Utöver detta erbjuder vi vinstgaranti i särskilda kampanjer och erbjudanden. Vi garanterar att om du inte har vunnit någonting på fyra försändelser, får du alla pengarna tillbaka. 

Återbetalningen sker enkelt och smidigt genom insättning på ditt vinstkonto hos Miljonlotteriet.

För att ta del av vinstgarantin krävs följande:

Registrering av lotter:
Samtliga mottagna lotter måste vara registrerade på den prenumererandes konto (dvs, kundens konto) hos Miljonlotteriet. Du skapar ett konto enkelt genom att logga in med mobilt BankID på miljonlotteriet.se och registrerar dina lotter.

Antal lotter:
Samtliga lotter i leveranserna måste vara registrerade. Till exempel, om du prenumererar på 6 lotter per månad, måste totalt 6 x 4 nitlotter vara registrerade under de 4 försändelserna.

Nitlotter:
Samtliga lotter måste vara nitlotter (det vill säga lotter utan vinst).

Allmänna villkor:

För att kunna ta del av vinstgarantin måste du vara en fysisk person, minst 18 år gammal, folkbokförd och ha en adress i Sverige. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken (1949:381) 11 kap. 7 §. Du behöver fortsatt ha en aktiv prenumeration. 

Prenumeration:
Vinstgarantin gäller endast för prenumeranter av Miljonlotteriets skraplotter. Alla villkor som gäller för prenumeration av lotter ska vara uppfyllda.
Vinstgarantin gäller endast kunder som blivit kunder genom ett erbjudande där vinstgaranti erbjuds. Vinstgarantin kan inte åberopas av andra kunder, för andra produkter och andra erbjudanden.

Behandling av personuppgifter:
Miljonlotteriet behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Mer om hur Miljonlotteriet behandlar dina personuppgifter kan du läsa i vår integritetspolicy på https://miljonlotteriet.se/integritetspolicy

Frågor och kontakt
Vid frågor eller för att åberopa vinstgarantin, kontakta Miljonlotteriets kundcenter via e-post på kundcenter@miljonlotteriet.se eller per telefon på 031-338 28 20.

Åberopande och återbetalning:

Om du uppfyller alla kriterier för vinstgarantin kommer återbetalningen ske genom att pengarna sätts in på ditt vinstkonto hos Miljonlotteriet.

Återbetalningsbelopp:
Beloppet som vi betalar tillbaka är den totala kostnaden för prenumerationserbjudandet inklusive fakturaavgift avseende försändelse 1 till 4.

Tidsram:
Återbetalnginen sker utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att din ansökan om vinstgaranti har godkänts.

Åberopande av vinstgaranti:
Vinstgarantin måste åberopas senast 14 dagar från att du har mottagit den 4:e försändelsen. Du gör detta genom att kontakta Miljonlotteriets kundcenter via e-post på kundcenter@miljonlotteriet.se eller per telefon på 031-338 28 20.

Undantag:
Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att avslå ansökan om vinstgaranti om det finns misstanke om fusk eller andra oegentligheter.
Genom att delta i Miljonlotteriets vinstgaranti godkänner du dessa villkor.

Senast uppdaterad 2024-06-03.