Ett ljus i mörkret för utsatta barn

den 28 augusti 2012
Vid gränsen mot Myanmar (Burma) är den thailändska organisationen VCDF ett av få ljus i mörkret för barn som utnyttjas av hänsynslösa drog- och människosmugglare.

I nordöstra och östra Myanmar pågår sedan många år ett inbördeskrig mellan etniska minoriteter och den burmesiska armén. Kriget gör det svårt för minoritetsfolken att försörja sig på traditionellt jord- och skogsbruk, och många har tvingas bort från sina byar. De söker sig till gränsen mot Thailand för att få ett bättre liv, men för de flesta blir tillvaron om möjligt ännu värre.

Gränsstaden Tachilek kontrolleras av grupper som livnär sig på att smuggla droger och också människor. Många barn som kommer till gränsen, ensamma eller med sin familj, blir utnyttjade av drogsmugglare för att föra droger över gränsen, och av människosmugglare som kidnappar dem och för dem vidare till andra länder.

Här arbetar VCDF-Chiang Rai, med stöd av IOGT-NTO-rörelsen, för att hjälpa barnen och ge dem hopp om en bättre framtid.

Varje dag går anställda och frivilliga ut på båda sidor om gränsen för att komma i kontakt med barn som tigger eller letar sopor på marknadsplatser. De har med sig en förbandslåda och hjälper till att lägga om sår, de ger barnen lite mat och passar samtidigt på att fråga om hur de har det och vad som pågår i området.

Allt dokumenteras för att man ska kunna följa barnen och erbjuda mer hjälp. VCDFmedarbetarna informerar också om barns rättigheter, hur man skyddar sig mot HIV och andra risker, och de berättar om det drop in-centrum som organisationen driver.

Dit är barnen välkomna för att få en tillfällig sovplats och en fristad från den tuffa miljö de lever i. De får träning i språket thai och i hantverk så att de kan göra produkter som de kan sälja. Barn med allvarligare sjukdomar kan få hjälp att komma till sjukhus.

– VCDF betyder oerhört mycket för de här barnen, säger Johan Bengtsson, IOGT-NTOrörelsens samordnare i Thailand. Jag är glad att vi kan fortsätta att stödja dem.

Här kan du läsa mer om IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete >>Ditt lottköp gör skillnad! Foto: VCDF-CR