Rapporten som gör skillnad

God gärning #15

Många barn har behov av extra stöd, en del av dessa stöd måste professionella ansvara för. IOGT-NTO:s juniorförbund Junis sätter särskilt fokus på de ”osynliga” barn som växer upp i familjer med missbruk. Vi ger därför varje år ut en aktuell rapport om vilka stöd kommunerna i Sverige ger dessa barn. I rapporten lyfts också upp positiva exempel på verksamhet som gör skillnad och beskriver aktuell forskning på området.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>

15 iogt-nto