Hjälper föreningar att få koll

God gärning #16

Många barn tillbringar mycket tid hos föreningar, såväl tillsammans med andra barn som med föreningsledare, som ofta fungerar som viktiga förebilder. Föreningens förhållningssätt till alkohol kan påverka barns och ungdomars alkoholvärderingar och deras debutålder. 

Föreningskollen erbjuder idrottsföreningar och andra föreningar hjälp att skapa handlingsplaner för frågor kring alkohol och droger. Det bästa är att samla så många som möjligt – styrelse, ledare, aktiva, tränare, föräldrar och övriga medlemmar – för att diskutera förhållningssätt och ta fram en policy. 

Föreningskollens snabbtest på iogt.se/foreningskollen kan vara första steget i en sådan process.
miljonlotteriet iogt-nto 50 goda gärningar ändamålet överskottet