Stöd i Polen

Stöd till föräldrar och barn i Polen

God gärning #19

I Polen samarbetar vår svenska IOGT-NTO-rörelse med IOGT Polska som arbetar för att stödja barn från familjer där det förekommer riskabel alkohol eller narkotikakonsumtion. IOGT Polska erbjuder alkoholfria miljöer samt stöd till föräldrar. Sedan mer än 20 år tillbaka får också ett 40-tal av de mest utsatta barnen i staden Bytom varje år möjlighet att åka på ett tvåveckors sommarläger i Blekinge, där de får njuta av sol, bad, lägerliv, teater, sport och andra aktiviteter.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>

miljonlotteriet iogt-nto 50 goda gärningar ändamålet överskottet