Gemensamma aktiviteter ger kraft

God gärning #20

Kamratstödet är en del av IOGT-NTO:s verksamhet som syftar till att stödja och stärka personer som är, eller har varit beroende av alkohol eller andra droger och erbjuda den en möjlighet att träffa nya vänner och umgås i en drogfri miljö.

Verksamheten startade 1987 och har sedan dess vuxit snabbt. I dag finns drygt 50 kamratstöd runt om i landet, och nya grupper bildas hela tiden. En viktig utgångspunkt för kamratstödet är att deltagarna inte ska fördjupa sig i missbruksproblemen utan fokusera på de gemensamma aktiviteterna. Varje grupp utformar sina egna aktiviteter. Målet med verksamheten är att deltagarna ska vilja bli medlemmar i IOGT-NTO.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>