En hjälp för att hjälpa andra

God gärning #3

Ungdomens Nykterhetsförbunds kamratstödsarbete syftar till att uppmärksamma konsekvenserna av att leva nära ett missbruk.

Arbetet sker till stor del internt för att medlemmarna ska vara medvetna om problematiken och hur man kan arbeta för att stödja barn och ungdomar som behöver hjälp, och på så vis vara en bra kompis utan att lägga allt, och för stort ansvar, på sig själv.

Samtidigt verkar UNF för att öka medvetenheten även utanför rörelsen för att samhället ska ta sitt ansvar.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>

miljonlotteriet iogt-nto god gärning 3