Här klättrar ungdomar på kunskapsstegen

God gärning #30

Midsommarkursens koncept är detsamma som Julkursens: Kamratstöd i kombination med fysiska aktiviteter som utmanar både kropp, själ och sinne. 2014 gick resan till Paklenica, Starigrad, Kroatien, där klättring stod på schemat. Kamratstödskurserna vänder sig till ungdomar 16–25 år som vill lära sig mer om kamratstöd, beroendeproblematik, barn i missbruksmiljö, dysfunktionella familjer, salutogent tänkande, grupprocesser och grundkunskaper om UNF.

Som deltagare förväntas att du aktivt deltar på samtliga pass och att du har en plan för hur du ska kunna använda dina kunskaper när du kommer tillbaka till ditt distrikt.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>