Teaterkollon med Junis profilfrågor som utgångspunkt

God gärning #38

I tio år har Junis ordnat teaterkollo. Under någon av sommarveckorna får barn mellan 7 och 12 år göra sin egen teaterföreställning. På en vecka får de lära sig grunderna i teater, göra massor med teaterövningar och jobba fram sin egen föreställning. Genom hela teaterkollot löper Junis profilfrågor – drogfrihet, demokrati, mänsklig miljö och internationell solidaritet.

I slutet av veckan spelar de upp sin föreställning för föräldrar, syskon och kompisar. Teaterkollot är ett dagläger, där barnen sover hemma och träffas måndag–fredag. Varje läger har plats för cirka 20 barn.

– Det blir teater ur barnens perspektiv, för de har själva bestämt handlingen och sina roller, förklarar Viktoria Carlsén, konsulent på Junisförbundet.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>