IOGT-NTO var på plats när tsunamin slog till

God gärning #39

IOGT-NTO-rörelsens engagemang i Sri Lanka sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet. När tsunamin inträffade 2004 fanns redan en stor organisation på plats. Något som blev oerhört värdefullt. Den första fasen var inriktad på direkt nödhjälp, med leverans av mat, vatten, sjukvårdsutrustning och tält till de nödställda. Från Sverige sändes fem laster med material och såväl allmänhet som företag bidrog på ett fantastiskt sätt.

Samtidigt som katastrofinsatserna pågick så påbörjades planeringen av den andra fasen i arbetet, där de drabbade flyttades till ett semipermanent boende, i väntan på nya hus. Redan fem månader efter katastrofen övergick arbetet alltmer till långsiktiga insatser. Ett omfattande arbete där bland annat 550 hus, 125 nya båtar och ett drygt femtiotal förskolor har byggts eller renoverats och lämnats över till lokala organisationer och de familjer som drabbades av flodvågen.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>