Ibland är det IOGT-NTO som tar första steget

God gärning #40

Efter behandling kan det vara bra att hitta någon form av aktivitet för att fylla dagar och kvällar samt att hitta en ny gemenskap. Men att själv ta steget att närma sig människor man inte känner kan vara en allt för stor utmaning. Därför arbetar många av våra kamratstöd med uppsökande verksamhet för att berätta om IOGT-NTO:s kamratstöd. Då har man möjlighet att knyta personliga kontakter och ge en mer levande beskrivning om vad verksamheten går ut på och vad den har betytt för någon annan.

miljonlotteriet iogt-nto 50 goda gärningar ändamålet överskottet