World Federation Against Drugs

Globalt nätverk mot droger

God gärning #49

WFAD, World Federation Against Drugs, grundades 2009 och arbetar för en narkotikafri värld. IOGT-NTO var en av initiativtagarna och är även en av finansiärerna till nätverket, som idag består av flera än ett hundra ideella organisationer från 44 länder.

WFAD stöds och styrs av FN:s narkotikakonventioner och FN:s konvention om barns rättigheter.

Vartannat år genomförs World Forum Against Drugs. En konferens som erbjuder unika möjligheter till kunskapsutbyten, inspirerande möten och nätverkande. 2014 var drottning Silvia och folkhälsominister Maria Larsson några av talarna vid invigningen.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>

miljonlotteriet iogt-nto 50 goda gärningar ändamålet överskottet