Ett bättre uteliv

God gärning #6

Ungdomens Nykterhetsförbund vet att fritiden har stor betydelse för ungas livskvalitet. De vet också att fritiden är avgörande för när och hur mycket alkohol unga konsumerar. 2012 startade UNF-projektet Bra Uteliv, som syftar till att skapa debatt lokalt och nationellt kring unga och alkohol på krogen. Strävan är en modern ungdomspolitik där det finns fler nyktra aktiviteter och nyktra mötesplatser, där unga kan vara med och påverka och där fest inte är förknippat med fylla.

Detta görs genom bland annat certifieringar och undersökningar om vad unga tycker om sin fritid och hur mycket kommuner satsar på att ge unga ett bra uteliv. Vid t ex certifiering av uteställen som krogar och klubbar finns det ett antal krav. Uppfylls kraven kan utestället bli ”Bra uteliv”-certifierad av UNF.

Exempel på krav vid certifiering för ett bra utelivsställe:
• Personalen överserverar ej
• Serverar ej till minderåriga
• Serverar alkoholfria drinkar som har samma kvalitativa nivå som alkoholdrinkar

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>