Scoutläger med det bästa från två världar

God gärning #8

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund gör unga redo för livet. Med scoutmetoden som grund i all verksamhet erbjuds äventyr, utmaningar och gemenskap för både barn, unga och vuxna.

Genom att erbjuda roliga och drogfria aktiviteter utvecklas medlemmarna till självständiga och ansvarstagande individer, som väljer att för sin egen skull avstå från alkohol och andra droger. Med nyktra förebilder bedrivs scoutverksamhet runt om i landet från Lund i söder till Luleå i norr.

Med ett ben i scoutrörelsen och ett ben i IOGT-NTO-rörelsen är möjligheterna nästintill gränslösa! Det är aldrig för sent att bli scout, det spelar ingen roll hur gammal du är.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>

miljonlotteriet iogt-nto 50 goda gärningar ändamålet överskottet