Från långtidsarbetslöshet till fasta jobb

God gärning #9

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund gör unga redo för livet. Stickans Fixartjänst är ett socialt företag inom IOGT-NTO-rörelsen. Hos Stickans Fixartjänst kan kunderna få hjälp med flytt, flyttstäd, hemservice med städning, trädgårdsarbete, snöskottning och mindre renovering. Strategin är att tillhandahålla praktikplatser där det slutliga målet är fasta jobb. Detta kan vara i Stickans egna verksamheter eller externa arbeten i andra företag eller föreningar. Sedan starten 2010 har Stickans verksamheter haft 77 praktikanter mellan 20 och 63 år. 17 medarbetare har gått från arbetslöshet till fasta jobb och fyra personer har lotsats till utbildning.

Här kan du läsa om fler goda gärningar >>