Malin hittade en väg ut

Malins engagemang för nykterhet är livslång: "Min pappa var alkoholist"

den 10 mars 2013
Malin Thorson, 24, växte upp med en pappa som var alkoholist. Tack vare nykterhetsrörelsen hittade hon en väg bort från sin jobbiga uppväxt.

400 000 barn i Sverige lever med en eller två föräldrar som har alkohol- eller narkotikaproblem. I många fall känner omgivningen inte till beroendet då föräldern klarar av att leva ett vanligt liv utåt – sköta sitt arbete och leva ett socialt liv.

Malin Thorson berättar att hon tidigt insåg att det var något som inte stämde i familjen. Hon gjorde inte kopplingen till alkoholen förrän hon blev äldre, men det var en del bråk mellan föräldrarna innan de skilde sig. Malin var tio år när föräldrarna separerade och då berättade mamman om pappans alkoholberoende.

Vi frågar Malin vad hon skulle vilja säga till de 10-åringar som i dag lever i en familj med risk- eller missbruk.

– Framförallt vill jag berätta för dem att de inte är ensamma. Och det är inte barnens fel! De bör prata med någon och vara snäll mot sig själva. Det är ok att vara arg, att vara ledsen. Våga berätta! Det finns hjälp att få, säger Malin.

I gymnasiet kom Malin i kontakt med en stödgrupp, tack vare skolans kurator. Där kom en gång synen på den egna alkoholkonsumtion och den förhöjda risken att hamna i ett missbruk upp. Malin tog där och då beslutet att skippa alkoholen – och blev nykterist. 

På eget initiativ letade hon upp Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), där hon i dag är ledamot, och hon ser det som självklart att hon resten av livet kommer att vara engagerad i nykterhetsrörelsen. Rörelsen ger så mycket tillbaka – möten med människor, resor och en känsla av att det går att förändra.

Malins pappa blev sjuk och dog innan Malin hann berätta för honom om sitt engagemang. Men hennes släktingar är stolta över hennes engagemang – och över att hon att valde att bli nykterist.

Behöver du någon att prata med?
IOGT-NTO erbjuder alkoholrådgivning per mejl och telefon. Den som känner oro för sitt eget eller en närståendes alkoholkonsumtion är välkommen att höra av sig för att få råd och stöd. Numret är 020-80 80 80. Det går också bra att mejla till: alkoholradgivning@iogt.se för att få stöd.

malin unf iogt-nto nykterhetsrörelsen alkoholist hjälp miljonlotteriet