Sociala företag

Sociala företag skapar personliga vinster!

Efter tre års sjukdom och arbetslöshet kom Heléna Flyckt Mohlin till Stickans Fixartjänst i Jönköping. Här arbetstränar hon i dag. Det innebär att hon arbetar i den takt som kroppen tillåter samtidigt som hon ingår i en social gemenskap.

Sociala företag skapar arbetsmöjligheter till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och stor vikt läggs på medarbetarnas välbefinnande.

Heléna arbetstränar på Stickans Fixartjänst, ett av IOGT-NTO:s sociala företag. Verksamheten erbjuder bland annat flytthjälp, städning, snöröjning och trädgårdsarbete. Alla som arbetar där gör så gott de kan utifrån sina egna förutsättningar.

– Här känner man att de värnar om den lilla människan, säger Heléna.

Det som är unikt med IOGT-NTO:s sociala företag är att de inte har något ekonomiskt vinstintresse. Det betyder att de pengar som verksamheten skapar går tillbaka till verksamheten igen. De enda vinsterna som verksamheten ger bort är de personliga vinsterna som medarbetarna får, som ett bättre självförtroende till exempel.

Personer som arbetar på IOGT-NTO:s sociala företag behöver inte vara nykterister. Det enda som krävs är att man är en person som kan behöva en ny chans i livet. Heléna menar att IOGT-NTO via Stickans Fixartjänst har hjälpt henne att få ett socialt liv igen.

Nu får hon uppmuntran för den hon är. Efter att länge ha känt sig isolerad är hennes känsla nu att hon kan gå vidare.

– För mig har det här varit en ren räddning, säger Heléna.

Om Sociala företag
• Ett socialt företag har inget ekonomiskt vinstintresse
• Eventuella vinster går direkt tillbaka till verksamheten
• IOGT-NTO:s sociala företag finns på flera ställen i Sverige
• Syftet med sociala företag är att ge människor en chans att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden

Tillsammans med Paolo Roberto har vi spelat in en film om Sociala Företag. Kolla gärna in den nedan!

Du vet väl att överskottet från Miljonlotteriet oavkortat går till IOGT-NTO:s ideella verksamhet! Ingen skall behöva växa upp i en värld av missbruk. Här kan du läsa mer om vad IOGT-NTO-rörelsen uträttar >>

sociala företag iogt-nto miljonlotteriet