Junis rapport om stöd till missbrukarfamiljer

Juniorförbundet Junis årliga rapport

Allt stöd är värdefullt

Stödet till barn i missbrukarfamiljer blir allt sämre runt om i Sverige. Som lottköpare hos Miljonlotteriet bidrar du till att ändra på detta.

IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, skickar varje år en enkät till samtliga av landets kommuner för att få en bild av hur stödet till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblem ser ut. Senaste versionen bjuder ingen rolig läsning.

Tvärtom är det en dystert att ta del av rapporten. Enligt vad som framkommer är det endast 1,4 procent av barn till missbrukare som nås av det stöd som de så väl behöver.

Men i rapporten finns också många exempel på hur bra det kan fungera. Junis förhoppning är att de goda exemplen ska sporra och inspirera så att fler kommuner hittar vägar att nå fler barn och bjuda in dem.

– Det är ingen tvekan om att barn som lever i en familj där en eller två föräldrar dricker för mycket behöver känna att de inte är ensamma och att det inte är farligt eller fel att berätta. All erfarenhet visar att allt stöd barnen kan få är värdefullt och viktigt, berättar Mona Örjes som är förbundsordförande i Junis.

Mona berättar också att Junis vill föra fram barnens röst i den här frågan så att det blir fler vuxna som agerar för barnens bästa.

På frågan vad var och en kan var göra som medmänniska är Mona konkret:

– Är du orolig för ett barn i din närhet kan du göra en orosanmälan till sociala myndigheter i kommunen. De har skyldighet att beakta anmälan. Du kan vara anonym. Det är viktigt att vi vuxna kring barnen visar att vi vågar prata om det svåra och visar att vi även bryr oss om andras barn. För många vuxna är det en hjälp att börja med att vända sig till någon annan i barnets närhet och fråga om de ser samma sak. Det kan vara ett bra första steg, avslutar Mona.

Det här är Junis
Junis har omkring 12 000 medlemmar upp till och med 15 år. I föreningarna bestämmer barn och ledare tillsammans. En del ser film, dansar, spelar innebandy eller pysslar. Andra spelar teater, håller på med cirkus, ordnar discon eller bakar. Junis arrangerar också läger där tusentals barn deltar.

Läs mer om Junis >>

junis stöd iogt-nto missbrukarfamiljer miljonlotteriet