Ditt lottköp hjälper ungdomar

IOGT-NTO:s juniorförbund hjälper unga med problem

den 10 april 2013

Det finns en oroväckande tendens bland ungdomar. De som väljer att dricka, dricker allt mer. IOGT-NTO-rörelsens ungdomsförbund UNF erbjuder kamratstöd för att hjälpa alla unga som lever nära eller själva har ett missbruk.

Undersökningar visar att allt fler ungdomar avstår alkohol. Det är glädjande ur många aspekter – för den personliga hälsan naturligtvis. Men också för samhället i stort då ett minskat antal ungdomar som dricker innebär färre olycks- och brottsfall. Dessvärre finns parallellt en annan tendens – att de som väljer att dricka, dricker betydligt mer vilket är oroande.

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) arbetar förebyggande, politiskt och socialt med frågor som rör ungdomar, alkohol och droger och erbjuder drogfri verksamhet i miljöer som passar unga. Alla mellan 13 och 25 år som vill leva nyktert är välkomna att bli medlemmar. I dag har UNF ungefär 7 400 medlemmar.

UNF:s ordförande Vidar Aronsson berättar här mer om verksamheten.

– Vi inom UNF ser nykterhet som en lösning på drogproblemen och som en förutsättning för människors frihet, både för ungdomar och vuxna. Genom att göra ett personligt ställningstagande mot droger kan man förändra världen – det är en av UNF:s bärande idéer, säger Vidar.

UNF finns i hela landet och på många håll arbetar föreningarna med att besöka skolor för att informera och för att bjuda in ungdomar till samtal och aktiviteter. UNF arbetar för att det ska finnas fler mötesplatser för unga som är trygga, attraktiva och drogfria.

Både inom och utanför UNF finns ungdomar som har levt nära eller som själva haft ett missbruk. UNF erbjuder kamratstöd för att ge unga en trygg och bra miljö, särskilt för dem som kommer från familjer med missbruksproblem men även för att sprida kunskap och ge medlemmar verktyg för att uppmärksamma barn och unga i missbrukssituationer.

– Vår verksamhet handlar också om att bryta det tabu som råder kring barn och unga i missbruksmiljö, säger Vidar avslutningsvis.

UNF är en del av IOGT-NTO-rörelsen. Här kan du läsa mer om allt bra som de gör >>

IOGT-NTO och UNF erbjuder hjälp till ungdomar