Alkoholrådgivningen

Alkoholrådgivningen – för små och stora alkoholproblem

IOGT-NTO:s telefonlinje är öppen oavsett om du ringer för egna eller närståendes problem. Den som svarar ger stöd för att åstadkomma förändring. För många är ett samtal första steget mot ett liv fritt från de problem som alkohol och droger kan vålla.

Vill du prata med alkoholrådgivningen? Du når dem på 020-80 80 80. Tänk på att det är fritt fram att ringa både för din egna och andras räkning. Hälften av alla samtal i dag gäller egna problem, och andra hälften rör närståendes.

Läs om Olle som hittade en väg tillbaka via samtal >>

För mer information, läs mer på www.iogt.se