Regler och villkor för iPad tävling

När du deltar i tävlingen om en iPad på miljonlotteriet.se godkänner du följande villkor:

• Deltagaren är kund hos Miljonlotteriet vilket är synonymt med att deltagaren har ett kundnummer.

• Tävlingsdeltagandet är personligt och endast ett svar per deltagare tillåts.

• Vinsten i denna tävling är en Apple iPad, 16 GB.

• Vinst i form av vara skickas per post efter att vinnaren har presenterats på miljonlotteriet.se. Miljonlotteriet reserverar sig för eventuell lagerbrist och skickar då varan så snart den åter finns på lager. Vinster kan ej bytas mot kontanter, andra varor eller andra tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

• Tävlingen pågår från den 6 februari till och med den 15 februari. Av bidragen som kommer in utses den bästa motiveringen av en tävlingsjury. Vinnarna kontaktas av Miljonlotteriet via mejl och presenteras på tävlingens informationssida samt på vår Facebook-sida.

• Ansvarig tävlingsledare:  Martin Jönsson. Jury: Martin Jönsson (Miljonlotteriet), Johanna Nielsen, (Miljonlotteriet), Adam Fonsica (Miljonlotteriet). Juryns beslut kan ej överklagas.

• Deltagaren medger att Miljonlotteriet använder bidraget i syfte att marknadsföra tävlingen på miljonlotteriet.se

• Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn, postort och motivering på miljonlotteriet.se

• Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Miljonlotteriet i samband med tävlingen kommer att registreras av Miljonlotteriet i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på Internet, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Miljonlotteriets kundcenter enligt nedan.

• Anställda på Miljonlotteriet får ej delta i tävlingen.

• Om Miljonlotteriet misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

Vid övriga frågor om tävlingen kan du kontakta Miljonlotteriets kundcenter: kundcenter@miljonlotteriet.se

​ ​ ​ ​