Regler och villkor för MonAmie-tävlingen

den 1 juli 2013

När du deltar i Mon Amie-tävlingen på miljonlotteriet.se godkänner du följande villkor:

• Tävlingsdeltagandet är personligt och endast ett svar per deltagare tillåts.

• Vinst skickas per post efter att vinnarna har presenterats på tävlingssidan. Miljonlotteriet reserverar sig för eventuell lagerbrist och skickar då varan så snart den åter finns på lager. Vinster kan ej bytas mot kontanter, andra varor eller andra tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

• Tävlingen pågår från den 1 juli till och med den 7 juli. Av de bidrag som kommer in utses det bästa av en tävlingsjury. Vinnarna kontaktas av Miljonlotteriet via mejl och presenteras på tävlingssidan den 8 juli.

• Ansvarig tävlingsledare: Jakob Wilén. Jury: Jakob Wilén (Miljonlotteriet), Maria KIlstam (Miljonlotteriet), Adam Fonsica (Miljonlotteriet), Eric Lundkvist (Miljonlotteriet) och Åsa Fredriksson (Miljonlotteriet). Juryns beslut kan ej överklagas.

• Deltagaren medger att Miljonlotteriet använder bidraget i syfte att marknadsföra tävlingen på www.facebook.com/Miljonlotteriet

• Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn, postort och motivering på www.facebook.com/Miljonlotteriet

• Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Miljonlotteriet i samband med tävlingen kommer att registreras av Miljonlotteriet i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på Internet, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Miljonlotteriets kundcenter enligt nedan.

• Anställda på Miljonlotteriet får ej delta i tävlingen.

• Om Miljonlotteriet misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

Vid övriga frågor om tävlingen kan du kontakta Miljonlotteriets kundcenter: kundcenter@miljonlotteriet.se

​ ​ ​ ​