Ansvarsfullt spelande - vad är spelansvar?

HÅLL KOLL PÅ DITT SPELANDE

 

Testa dina spelvanor
Hur påverkar ditt spelande dig egentligen? Få svar med vårt enkla självtest.
GÖR TEST
Gör budget
Sätt budgetar för hur mycket tid och pengar du vill lägga på spel.
SÄTT BUDGETAR
Playscan
Vår tjänst som hjälper dig att hålla koll på ditt spelande.
TILL TJÄNSTEN

VET DU HUR SPELEN FUNGERAR?

Slumpen styr

Alla spel hos Miljonlotteriet är slumpspel. Det betyder att man som spelare inte kan påverka om man ska vinna eller inte – det är slumpen som styr till 100 %.

Man kan alltså inte vara ”skicklig” på att spela Miljonlotteriets spel. Inte heller ökar ens chanser att vinna för att man t.ex. har en speciell ”turtröja” på sig, spelar på speciella tider och så vidare.

Något som också är viktigt att känna till är att spelen är konstruerade så att man förlorar pengar om man spelar dem tillräckligt länge. Det innebär att det är en mycket dålig idé att försöka ”vinna tillbaka” pengar som man förlorat.


red_dice.png Det är slumpen som styr alla Miljonlotteriets spel – inget annat.

OM SPELANDET BLIR ETT PROBLEM

Om spelproblem

Spel ska vara roligt. Men för vissa går spelandet överstyr och blir till ett problem. I vissa fall kan det gå så långt att spelandet blir ett missbruk som kan jämföras med alkoholism. Man beräknar att drygt 2 % av svenskarna har spelproblem, vissa av dem i en sådan utsträckning att de räknas som spelberoende.

Tänker ständigt på spel
Den som är spelberoende tänker ständigt på spel och blir lätt rastlös eller irriterad när han/hon försöker begränsa sitt spelande. Ofta ljuger den spelberoende för sina anhöriga för att dölja vidden av sitt spelande. Efter ett tag krävs det att man spelar oftare och mer eller för större summor för att få samma kick, så beroendet trappas upp. När den spelberoende inte har möjlighet att spela, eller försöker sluta, får han eller hon abstinenssymptom som rastlöshet, irritation, oro, ångest och nedstämdhet, eller till och med fysiska symptom som hjärtklappning, huvudvärk, illamående, svettningar och trötthet.

Allvarliga konsekvenser
För att vinna tillbaks de pengar man förlorat är det inte ovanligt att man spelar allt mer. I många fall börjar man dessutom låna pengar för att kunna finansiera spelandet. Det är heller inte ovanligt att man till slut begår brott för att kunna betala tillbaka sina skulder och fortsätta sitt spelande. Det är vanligt att den spelberoende inte berättar om vidden av sitt spelande och de ekonomiska problem det leder till, vilket skapar gräl, oro och misstänksamhet. Man är allmänt disträ och frånvarande, vilket ställer till problem i familjelivet.

Professionell hjälp kan behövas
De flesta med spelproblem försöker sluta spela eller kontrollera sitt spelande på egen hand men lyckas inte. Det krävs oftast professionell behandling för att en spelberoende ska bli spelfri. Behandling av spelberoende ska ske av experter på området.

 

 

Stödlinjen
Hit kan spelare och anhöriga ringa för att få stöd och tips. Det är gratis och du kan vara helt anonym.
Till Stödlinjen >>

Gamblers Anonymous (GA)
Gamblers Anonymous är byggt på det program som utarbetats av Alcoholics Anonymous (AA). Besök deras webbsida för information om grupper och mötestider.
Till Gamblers Anonymous >>

Spelberoendes riksförbund
Hjälp till självhjälp fungerar. Här hittar du Spelberoendes riksförbunds alla kamratgrupper i Sverige.
Till Spelberoendes riksförbund >>

Slutaspela.nu
En resurssida som riktar sig till alla som vill veta mer om spelproblem och spelberoende.
Till Slutaspela.nu >>

Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsoinstitutet ansvarar för förebyggande insatser mot spelberoende i Sverige.
Till Statens folkhälsoinstitut >>

Spelinstitutet
Webbaserat självhjälpsprogram som hjälper dig att minska eller helt avstå från spel om pengar.
Till Spelinstitutet >>

MILJONLOTTERIETS ARBETE MED SPELANSVAR

Vi ska ligga i framkant

Liksom allt annat som är roligt och underhållande bör även spel utföras med måtta. Drömmen om att en högvinst ska förändra ens liv finns hos de flesta och är en viktig drivkraft i spel. Det är härligt att drömma sig bort och det måste vi alla få göra lite då och då. Tyvärr finns det även en baksida med spel, och vardagen kan förändras radikalt om man spelar för mycket. Det har vi på Miljonlotteriet stor respekt för.

Vår målsättning är att Miljonlotteriet ska ligga i framkant när det gäller spelansvar. Det är en förutsättning för vår verksamhet. Därför är det viktigt att spelansvar är grunden i allt vi gör. Ansvar måste alltid gå före vinst. Vårt ansvarstagande innefattar alltifrån hur vi utvecklar våra spel till hur och var vi säljer och marknadsför våra olika produkter.

Åldersgräns 18 år
Miljonlotteriet har i samarbete med övriga spelbranschen beslutat att införa 18-årsgräns på alla sina spel och skraplotter. 18-årsgränsen omfattar allt från prenumerationslotter och spel på internet till butiksförsäljning samt försäljning via föreningar. Åldersgränsen på lotter är inte lagstadgad utan ett gemensamt beslut av medlemmarna i Spelbranschens etiska råd (SPER). Forskning visar att ju tidigare man gör sin speldebut desto lättare är det att man hamnar i ett osunt spelande. Vi medlemmar i SPER har som ambition att göra allt för våra spelare och åldersgränsen är en del av detta arbete. Vi bryr oss om våra spelare!

Marknadsföring
Vår reklam ska vara hederlig, laglig och inte påträngande. Reklamen ska inte heller rikta sig mot sårbara grupper eller minderåriga. Det tycker vi är viktigt. Vi följer de riktlinjer för marknadsföring som vi och de övriga svenska spelbolagen kommit överens om. Riktlinjerna innebär, bland annat, att spelreklam inte får


  • vara stötande, påträngande eller vilseledande
  • hävda att utfallet av själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen
  • innehålla felaktiga uppgifter om möjligheterna till vinst
  • vara riktad mot ungdomar eller mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället
  • uppmana till överdrivet spelande eller hävda att det saknas risker med överdrivet spelande

Det är viktigt att förstå att syftet med Miljonlotteriets reklam inte är att få svenska folket att spela mer, vi ska attrahera de som redan är intresserade av att spela och erbjuda dem bättre produkter än våra konkurrenter. Och för att göra det måste vi göra bra och ansvarsfull reklam.