Regler och villkor 

När du deltar i tävlingen om fina vinster på miljonlotteriet.se godkänner du följande villkor:

Tävlingsdeltagandet är personligt och endast ett svar per deltagare tillåts.

Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn, postort, motivering samt vinstval på www.facebook.com/Miljonlotteriet i syfte att marknadsföra tävlingen.

Vinst skickas per post efter att vinnarna har presenterats på www.facebook.com/Miljonlotteriet. Miljonlotteriet reserverar sig för eventuell lagerbrist och skickar då varan så snart den åter finns på lager. Vinsten kan ej bytas mot kontanter, andra varor eller andra tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Tävlingen pågår till och med den 31 december 2018. Vi utser en ny vinnare varje månad. Du kan bara vinna en gång. Av de bidrag som kommer in från den 1 till den 1 varje månad utses det bästa av en tävlingsjury. Vinnarna kontaktas av Miljonlotteriet via telefon eller mejl under den första arbetsveckan varje månad.

Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Miljonlotteriet i samband med tävlingen kommer att registreras av Miljonlotteriet i syfte att administrera tävlingen. Vi kan även använda uppgifterna för att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter sparas hos oss i upp till tre år. För information om vilka personuppgifter vi har, och för eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kan deltagaren kontakta Miljonlotteriets juryansvariga cherry.malmros@miljonlotteriet.se

Anställda på Miljonlotteriet och Change får ej delta i tävlingen.

Om Miljonlotteriet misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

Ansvarig tävlingsledare: Jury: Cherry Malmros (Miljonlotteriet), Susan Morrinsson (Miljonlotteriet) och Linda Gremner (Miljonlotteriet). Juryns beslut kan ej överklagas.

Vid övriga frågor om tävlingen kan du kontakta juryansviga: cherry.malmros@miljonlotteriet.se