Villkor hos Miljonlotteriet

Våra villkor 

Följande villkor gäller för prenumeration av lotter samt beställning av vinster ur Miljonlotteriets vinstshop.

IOGT-NTO/Miljonlotteriet, org.nr 802001-5569, Metallvägen 4, 453 83 Mölnlycke ("Miljonlotteriet") tillhandahåller olika spel och lotterier såsom exempelvis skraplotten Miljonlotteriet och bingo online.  
Nedan följer de villkor som vi arbetar efter och som överensstämmer med gällande lagstiftning och våra egna riktlinjer. Vid frågor kontakta oss på kundcenter@miljonlotteriet.se eller läs mer här:

För att kunna prenumerera på någon av våra lotter, teckna avtal om prenumeration av lotter krävs att du är en fysisk person, över 18 år, folkbokförd i Sverige och inte stå under förvaltare. I samband med tecknande av prenumeration kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person- och Adressregister). Vid registrering används skyddad (SSL-) förbindelse, så att dina uppgifter hålls hemliga under hela transaktionen. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan.
Du är skyldig att anmäla ändringar av förhållanden som gör att du inte längre uppfyller kraven i villkoren. Anmälan av ändringar görs till kundcenter@miljonlotteriet.se
Om du ångrar dig – Miljonlotteriet erbjuder dig "100% nöjd kund-garanti"

Ånger av lotter: 
Om du inte är helt nöjd med din beställning av lotter så kan du utan frågor returnera dina lotter till oss inom 14 dagar. Observera att lotterna skall vara hela och oskrapade och att även fakturan ska returneras. Du står för returfrakten.
Returadress lotter: Miljonlotteriet, 435 87 Mölnlycke

Ånger av beställda vinster ur vår vinstshop:
Om du inte är helt nöjd med din beställning av vinst så kan du utan frågor returnera din vara till oss inom 14 dagar. Vi återbetalar dig hela ordervärdet till ditt vinstkonto inom maximalt 30 dagar. Observera att varan skall vara hel och oanvänd. Tänk på att ditt paket måste levereras direkt till vår företagsadress (se nedan) som företagspaket. Du står för returfrakten själv.
Returadress vinster: Miljonlotteriet, Metallvägen 4, 435 33 Mölnlycke

Uppsägning av abonnemang:
Som prenumerant på Miljonlotteriets lotter kan du när som helst säga upp ditt abonnemang. När du vill avsluta din prenumeration gör du det genom att kontakta Miljonlotteriets kundcenter, 031-338 28 20. Observera att lottutskicken administreras den 14:e gällande autogiro, den 25:e gällande e-faktura samt den 1:e gällande faktura. Tar vi emot din uppsägning efter dessa datum kommer det att innebära att du får ytterligare en försändelse innan din uppsägning aktiveras.

Produkter och totalkostnad:
Kostnad för deltagande i Lotteriet, per lott och månad, framgår av Spelinspektionen godkänt Lotteritillstånd. Samtliga produkter vi säljer kan användas i Sverige. Totalkostnaden finns specificerad inklusive moms och andra skatter. Erbjudanden är tydligt angivna med tidsbegränsningar och övriga villkor. Lagerstatus visas alltid vid respektive produkt. Vi reserverar oss för slutförsäljningar.
- Portokostnader
- Lottförsändelser:
- Faktura och e-faktura – 20 kronor. 
- Autogiro – Vi bjuder på portot. Läs mer om autogiro här
- Vinstbeställningar: 
- Vinster skickas utan kostnad.

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Försäljning till minderåriga:
Vi har 18-årsgräns på alla våra skraplotter och spel. Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år). Vi avslutar abonnemang som vi upptäcker tecknats av minderårig.

PREMIE Herrgårdscheck, värde 1 500 kronor:
Har du fått en herrgårdscheck i din tredje lottförsändelse som premie utav oss? Tänk då på att du måste betala för ett frukost- och middagspaket för att kunna nyttja den. 

Varuvinster:
När du vinner en vinst värd 40–5 000 kronor på skraplotterna Miljonlotteriet Original och Miljonlotteriet Resan väljer du en produkt ur vår stora vinstshop. Du kan välja att spara din vinst på ditt vinstkonto hos Miljonlotteriet, för att på så sätt spara ihop till en vinst i en högre vinstnivå. Maxtiden att spara ett vinstvärde är tre år, därefter tillfaller vinstvärdet lotteriet. 

Garantier:
Du har sedvanliga garantier på de vinster du beställer av oss. Vi följer de regler som omfattas av Konsumentköplagen. Se www.konsumentverket.se för mer information. Garantivillkoren gäller i Sverige.

Manualer:
Alla varor i vår vinstshop har en svensk manual när varan så kräver det.

Leveranssätt:
Vi levererar enbart vinster inom Sverige och använder oss i första hand av posten för leverans av lotter och Schenker Privpak för leverans av paket. Dina vinster levereras till ditt närmsta postkontor eller paketombud. Observera att presentkort, lotter samt ny lott som vinst alltid levereras separat hem till dig.

Leveranstid:
Beräknad första leveranstid för prenumeration av lotter är 1–3 veckor.
Vid vinstbeställning från vinstshoppen varierar leveranstiden och står att läsa vid varje produktbeskrivning på hemsidan där du beställer dina vinster.
I vissa fall delas leveransen av varor upp och eventuella merkostnader för detta betalas av Miljonlotteriet.
Så snart en vara är på väg till dig skickar vi en bekräftelse via e-post.
Vi arbetar för att leverera din order enligt utlovad leveranstid eller tidigare. Om en order avviker mot den utlovade leveranstiden och det uppstår leveransförsening meddelar vi dig detta. 
Vid varje beställning gör vi en förfrågan angående e-post i det fall vi inte redan har den. Du kan när som helst helt eller delvis avboka din beställning om vi inte håller våra utlovade leveranstider. Detta gör du i så fall genom att kontakta kundcenter.
Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja din beställning, exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi meddelar dig då detta, så fort som möjligt, genom e-post eller brev.

Transportansvar, skador på försändelser:
Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från Miljonlotteriet till kund är Miljonlotteriet ansvarigt. Om varan skadas eller kommer bort då du på eget initiativ återsänder den är du som avsändare ansvarig för godset. Packa därför försändelsen noga i originalförpackning eller i likvärdigt packmaterial vid retur.
Om du vid mottagandet av ditt paket hos ombudet upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad ska detta reklameras direkt till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat ska detta reklameras till kundservice inom 5 dagar från mottagandet; kundcenter@miljonlotteriet.se

Retur av reklamerad produkt:
Du har alltid rätt att packa upp våra produkter eller vinster för att kontrollera funktion och kvalité. Om en vara är felaktig, skadad eller felexpedierad, var vänlig kontakta Kundcenter på telefon 031-338 28 20 eller e-post kundcenter@miljonlotteriet.se, för detaljinstruktioner.
Vinster som returneras packas väl i originalförpackning. Bifoga beskrivning av felaktigheten och dina egna kontaktuppgifter samt återsänd till:
Returadress kuvert: Miljonlotteriet, 435 87 Mölnlycke
Returadress paket: Miljonlotteriet, Metallvägen 4, 435 33 Mölnlycke
Miljonlotteriet följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Vid eventuell tvist
Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr 

Force Majeure:
Miljonlotteriet är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Marknadsföring:
Som kund hos Miljonlotteriet godkänner du att information såsom vinstuppgifter, bilder och texter får användas i Miljonlotteriets marknadsföringsmaterial.

Publicering av namn, fotografier, rörliga bilder m.m 
Vid varje fördelningsdragning av större vinster gör vi ett reportage om Prenumeranten (lottvinnaren), som publiceras i våra sociala mediekanaler, vilket betyder att lottvinnarens namn och bild blir offentligt. På samma sätt kan vinnarens namn och bild användas av Miljonlotteriet i andra marknadsförings kanaler, till exempel i tryckt material, postutskick, hemsida, mail eller annan i framtiden existerande kommunikationsmetod. Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker du som prenumerant till att ditt namn och bild används så som beskrivits i denna text utan att det utgår någon särskild ersättning.

Ändringar i villkoren:
Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra villkoren genom att publicera ändringarna på denna sida. Alla ändringar träder i kraft omgående efter publicering på hemsidan.

Hantering av personuppgifter:
Du ska vara trygg när du anförtror dina personuppgifter till Miljonlotteriet. Här hittar du fullständig information om hur vi hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav >>

Följande villkor gäller för onlinespel hos Miljonlotteriet:

Att öppna spelkonto för onlinespel
När du öppnar ett spelkonto får du möjlighet att spela onlinespel på miljonlotteriet.se, här efter kallat Spelsajten. För att öppna spelkonto måste du vara över 18 år, folkbokförd i Sverige och inte stå under förvaltare. I samband med registrering kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person- och Adressregister). Vid registrering används skyddad (SSL-) förbindelse, så att dina uppgifter hålls hemliga under hela transaktionen. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan.
 
Inloggningsuppgifter
För att kunna spela skall du logga in med ett personligt användarnamn och lösenord. Det är förbjudet att logga in på Spelsajten med annan persons uppgifter. Du ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till ditt personliga användarnamn eller lösenord. Miljonlotteriet har inget ansvar för om någon obehörig använder dina uppgifter och inte heller för den skada som därigenom kan uppstå. Om du misstänker att användarnamn och lösenord kommit obehörig tillhanda skall du omgående meddela detta till Miljonlotteriet. 
 
Ifall pågående onlinespel avbryts
Om du köpt en onlinelott och du skulle förlora kontakten med Spelsajten innan du hunnit skrapa lotten, t ex pga att din dator kraschar, att du drabbas av strömavbrott eller liknande, kommer lotten att finnas kvar hos dig och vara möjlig att spela nästa gång du loggar in. Skulle du inte ha skrapat lotten innan kl 03:00 kommande natt kommer lotten att skrapas automatiskt och eventuell vinst automatiskt att sättas in på ditt spelkonto. Om lotten är en så kallad Premiumlott (dvs onlinelott som köpts via prenumeration) förblir den oskrapad tills 40 dagar passerat från utskickstillfället, då den skrapas automatiskt och eventuell vinst automatiskt sätts in på ditt spelkonto. Om du köpt ett bingospel och på motsvarande sätt förlorar kontakten med Spelsajten innan bingospelet avslutats, kommer din bricka att rättas automatiskt inom 15 minuter och eventuell vinst automatiskt sättas in på ditt spelkonto. 
 
Köp av onlinespel
Du betalar dina spel med betalningsmedel (kontanter, vinstkontovärden eller bonusbelopp) som du har på ditt spelkonto. Spelkontot finns hos Miljonlotteriet, som är ansvarigt för de innestående medlen. När du valt att köpa ett onlinespel måste du även bekräfta ditt köp innan köpet verkställs. När du bekräftat ditt köp kan det inte ångras. 
 
Insättning av kontanter att spela för
Du kan föra över pengar till ditt spelkonto med kontokort eller via Internetbank. För att hantera överföringen av pengar använder Miljonlotteriet en säker, krypterad betaltjänst (Nets) där bank- och kreditkortsinformation behandlas. Kontot för de pengar du fört över finns hos Miljonlotteriet, som är ansvarigt för de innestående medlen. Du kan återföra innestående kontanta medel från kontot till ett av dig angivet svenskt bankkonto. Du kan alltid se ditt saldo på Spelsajten. Begränsningar av det belopp som är tillåtet att över- och återföra kan förekomma enligt särskilda anvisningar på Spelsajten. Det närmare innehållet av och kostnaden för de olika tjänster som vid var tid erbjuds framgår av beskrivningen på Spelsajten.
 
Medel på kontot utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Miljonlotteriet skall hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Miljonlotteriet. Miljonlotteriets redovisning av saldot på kontot sker uteslutande via Internet. 
 
Regler för bonusbelopp
För det fall Miljonlotteriet som välkomsterbjudande eller liknande satt in bonuspengar på ditt konto och du inte använt hela eller del av detta belopp för spel inom tolv (12) månader från insättningsdagen har Miljonlotteriet rätt att återta det av Miljonlotteriet insatta beloppet och avsluta kontot. Sådana bonuspengar som Miljonlotteriet satt in som välkomsterbjudande eller liknande får endast användas till spel på Spelsajten, de kan alltså inte överföras till ditt bankkonto. Insättningsbonus kan bara erhållas genom spel och insättning för kontanta medel och ej via överföring från vinstkonto till spelkonto.
 
Leveransregler för digital prenumeration
När du beställer Miljonlotteriets digitala prenumeration påbörjar du en prenumeration på skraplotter online. Dina första lotter kommer inom cirka 15 minuter från beställningstillfället. Dina lottförsändelser fortsätter sedan att levereras i början av varje månad. Du når dina betalda lotter när du loggar in på miljonlotteriet.se eller via den länk som finns i det mejl som skickas ut vid varje lottleverans. En köpt lott förblir oskrapad i 40 dagar. Skulle du inte ha skrapat lotten dessförinnan skrapas lotten automatiskt och eventuell vinst sätts automatiskt in på ditt spelkonto.
 
Ändra eller avsluta digital prenumeration
För att ändra ditt lottantal eller avsluta din prenumeration behöver du kontakta kundcenter på telefon 031 – 338 28 20. Det går också bra att skicka ett mejl till kundcenter@miljonlotteriet.se

Betalning för digital prenumeration
Betalning för din digitala prenumeration görs via det kontokort du angivit. Beloppet dras automatiskt av Miljonlotteriet innan dina nya lotter kommer. Saknas täckning på ditt kort vid tillfället, upprepar Miljonlotteriet betalningsförsöket i upp till tre dygn. Har betalning inte kunnat genomföras någon av dessa gånger annulleras periodens försändelse och ett nytt försök görs när det är dags för nästa försändelse. Köpta lotter återtages ej.
 
Otillåten aktivitet på Spelsajten
När du använder Spelsajten är du skyldig att iaktta dessa villkor, rådande lagar samt övriga gällande regler. Det innebär t ex att du inte får:
- Ändra, kopiera, distribuera eller sälja vidare programvara, produkter eller tjänster som ingår i Spelsajten.
- Överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program. 
- Använda Spelsajten för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller stötande.
- Använda Spelsajten som distributionskanal för kommersiella budskap eller skräppost.
- Vid misstanke om penningtvätt kommer Miljonlotteriet att anmäla detta till Finanspolisen och på deras order kan berört konto komma att blockeras tillsvidare.

Miljonlotteriet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig avsluta ditt spelkonto om säkerhetsmässiga eller tekniska skäl föreligger, som t ex virusangrepp, eller om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Miljonlotteriet på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Miljonlotteriet för all direkt och indirekt skada som förorsakats i samband med brott mot dessa villkor.

Felaktiga utbetalningar och tekniska fel 
Om spelsajten felaktigt utbetalat t.ex. ett vinstbelopp trots att du inte vunnit eller utbetalat ett för stort vinst belopp till din spelplånbok, har Spelsajten rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Du får inte använda några tekniska fel eller sårbarheter till din fördel. Spelsajten har rätt att avbryta och återta alla vinster som du fått på det här sättet. Spelsajten kommer att skicka ett meddelande till dig om att återtagande av medel kommer att ske.
 
Återtagande av spel
Spelsajten får återta Onlinespel till följd av tekniskt fel eller annat förhållande som påverkar möjligheterna för dig att spela det aktuella spelet på ett korrekt och rättvist sätt eller som innebär att spelet eller dess resultat är uppenbart felaktigt.
 
Återbetalning av insats vid återtaget spel 
Om ett spel återtas har du rätt att återfå erlagd insats för det aktuella spelet genom återbetalning till din spelplånbok. Du har alltså inte rätt till ersättning för indirekta skador, t.ex. utebliven vinst, inkomstbortfall eller andra följdskador.
 
Ansvar och ersättningsskyldighet
Spelsajtens ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar din insats i det spel där fel uppstått. 
 
Miljonlotteriets ansvar för Spelsajten
Spelsajten tillhandahålls i befintligt skick. Om skada uppstått på grund av fel i spelplattformen som Miljonlotteriet borde ha känt till och åtgärdat, skall Miljonlotteriet ersätta dig för eventuell förlust som orsakas av sådant fel. Ersättningen kan dock aldrig bli större än vad du direkt innan skadan hade innestående på ditt konto. 
 
Miljonlotteriet ansvarar inte för:
- Fel som kan uppstå vid överföring av data mellan dig och Miljonlotteriet. Du ansvarar för all kommunikation vid spel via Internet.
- Skada som kan uppstå om spel via Internet inte är möjligt på grund av driftstörning.
- Skada som beror på omständigheter utanför Miljonlotteriets kontroll. 
 
Miljonlotteriet kan aldrig göras ansvarigt för indirekt förlust, såsom utebliven vinst. 
 
De tjänster som Miljonlotteriet erbjuder på Spelsajten kan förändras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande. 
 
Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra villkoren genom att publicera ändringarna på denna sida. Alla ändringar träder i kraft omgående efter publicering på hemsidan.