Villkor hos Miljonlotteriet

Våra villkor 

Följande villkor gäller för prenumeration av lotter samt beställning av vinster ur Miljonlotteriets vinstshop.

IOGT-NTO/Miljonlotteriet, org.nr 802001-5569, Metallvägen 4, 453 83 Mölnlycke ("Miljonlotteriet") tillhandahåller olika spel och lotterier såsom exempelvis skraplotten Miljonlotteriet och bingo online.  
Nedan följer de villkor som vi arbetar efter och som överensstämmer med gällande lagstiftning och våra egna riktlinjer. Vid frågor kontakta oss på kundcenter@miljonlotteriet.se eller läs mer här:

För att kunna prenumerera på någon av våra lotter, teckna avtal om prenumeration av lotter krävs att du är en fysisk person, över 18 år, folkbokförd i Sverige och inte stå under förvaltare. I samband med tecknande av prenumeration kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person- och Adressregister). Vid registrering används skyddad (SSL-) förbindelse, så att dina uppgifter hålls hemliga under hela transaktionen. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan.
Du är skyldig att anmäla ändringar av förhållanden som gör att du inte längre uppfyller kraven i villkoren. Anmälan av ändringar görs till kundcenter@miljonlotteriet.se
Om du ångrar dig – Miljonlotteriet erbjuder dig "100% nöjd kund-garanti"

Ånger av lotter: 
Om du inte är helt nöjd med din beställning av lotter så kan du utan frågor returnera dina lotter till oss inom 14 dagar. Observera att lotterna skall vara hela och oskrapade och att även fakturan ska returneras. Du står för returfrakten.
Returadress lotter: Miljonlotteriet, 435 87 Mölnlycke

Ånger av beställda vinster ur vår vinstshop:
Om du inte är helt nöjd med din beställning av vinst så kan du utan frågor returnera din vara till oss inom 14 dagar. Vi återbetalar dig hela ordervärdet till ditt vinstkonto inom maximalt 30 dagar. Observera att varan skall vara hel och oanvänd. Tänk på att ditt paket måste levereras direkt till vår företagsadress (se nedan) som företagspaket. Du står för returfrakten själv.
Returadress vinster: Miljonlotteriet, Metallvägen 4, 435 33 Mölnlycke

Uppsägning av abonnemang:
Som prenumerant på Miljonlotteriets lotter kan du när som helst säga upp ditt abonnemang. När du vill avsluta din prenumeration gör du det genom att kontakta Miljonlotteriets kundcenter, 031-338 28 20. Observera att lottutskicken administreras den 14:e gällande autogiro, den 25:e gällande e-faktura samt den 1:e gällande faktura. Tar vi emot din uppsägning efter dessa datum kommer det att innebära att du får ytterligare en försändelse innan din uppsägning aktiveras.

Produkter och totalkostnad:
Kostnad för deltagande i Lotteriet, per lott och månad, framgår av Spelinspektionen godkänt Lotteritillstånd. Samtliga produkter vi säljer kan användas i Sverige. Totalkostnaden finns specificerad inklusive moms och andra skatter. Erbjudanden är tydligt angivna med tidsbegränsningar och övriga villkor. Lagerstatus visas alltid vid respektive produkt. Vi reserverar oss för slutförsäljningar.
- Portokostnader
- Lottförsändelser:
- Faktura och e-faktura – 20 kronor. 
- Autogiro – Vi bjuder på portot. Läs mer om autogiro här
- Vinstbeställningar: 
- Vinster skickas utan kostnad.

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Försäljning till minderåriga:
Vi har 18-årsgräns på alla våra skraplotter och spel. Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år). Vi avslutar abonnemang som vi upptäcker tecknats av minderårig.

PREMIE Herrgårdscheck, värde 1 500 kronor:
Har du fått en herrgårdscheck i din tredje lottförsändelse som premie utav oss? Tänk då på att du måste betala för ett frukost- och middagspaket för att kunna nyttja den. 

Varuvinster:
När du vinner en vinst värd 40–5 000 kronor på skraplotterna Miljonlotteriet Original och Miljonlotteriet Resan väljer du en produkt ur vår stora vinstshop.

Garantier:
Du har sedvanliga garantier på de vinster du beställer av oss. Vi följer de regler som omfattas av Konsumentköplagen. Se www.konsumentverket.se för mer information. Garantivillkoren gäller i Sverige.

Manualer:
Alla varor i vår vinstshop har en svensk manual när varan så kräver det.

Leveranssätt:
Vi levererar enbart vinster inom Sverige och använder oss i första hand av posten för leverans av lotter och Schenker Privpak för leverans av paket. Dina vinster levereras till ditt närmsta postkontor eller paketombud. Observera att presentkort, lotter samt ny lott som vinst alltid levereras separat hem till dig.

Leveranstid:
Beräknad första leveranstid för prenumeration av lotter är 1–3 veckor.
Vid vinstbeställning från vinstshoppen varierar leveranstiden och står att läsa vid varje produktbeskrivning på hemsidan där du beställer dina vinster.
I vissa fall delas leveransen av varor upp och eventuella merkostnader för detta betalas av Miljonlotteriet.
Så snart en vara är på väg till dig skickar vi en bekräftelse via e-post.
Vi arbetar för att leverera din order enligt utlovad leveranstid eller tidigare. Om en order avviker mot den utlovade leveranstiden och det uppstår leveransförsening meddelar vi dig detta. 
Vid varje beställning gör vi en förfrågan angående e-post i det fall vi inte redan har den. Du kan när som helst helt eller delvis avboka din beställning om vi inte håller våra utlovade leveranstider. Detta gör du i så fall genom att kontakta kundcenter.
Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja din beställning, exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi meddelar dig då detta, så fort som möjligt, genom e-post eller brev.

Transportansvar, skador på försändelser:
Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från Miljonlotteriet till kund är Miljonlotteriet ansvarigt. Om varan skadas eller kommer bort då du på eget initiativ återsänder den är du som avsändare ansvarig för godset. Packa därför försändelsen noga i originalförpackning eller i likvärdigt packmaterial vid retur.
Om du vid mottagandet av ditt paket hos ombudet upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad ska detta reklameras direkt till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat ska detta reklameras till kundservice inom 5 dagar från mottagandet; kundcenter@miljonlotteriet.se

Retur av reklamerad produkt:
Du har alltid rätt att packa upp våra produkter eller vinster för att kontrollera funktion och kvalité. Om en vara är felaktig, skadad eller felexpedierad, var vänlig kontakta Kundcenter på telefon 031-338 28 20 eller e-post kundcenter@miljonlotteriet.se, för detaljinstruktioner.
Vinster som returneras packas väl i originalförpackning. Bifoga beskrivning av felaktigheten och dina egna kontaktuppgifter samt återsänd till:
Returadress kuvert: Miljonlotteriet, 435 87 Mölnlycke
Returadress paket: Miljonlotteriet, Metallvägen 4, 435 33 Mölnlycke
Miljonlotteriet följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Vid eventuell tvist
Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr 

Force Majeure:
Miljonlotteriet är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Marknadsföring:
Som kund hos Miljonlotteriet godkänner du att information såsom vinstuppgifter, bilder och texter får användas i Miljonlotteriets marknadsföringsmaterial.

Ändringar i villkoren:
Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra villkoren genom att publicera ändringarna på denna sida. Alla ändringar träder i kraft omgående efter publicering på hemsidan.

Hantering av personuppgifter:
Du ska vara trygg när du anförtror dina personuppgifter till Miljonlotteriet. Här hittar du fullständig information om hur vi hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav >>

Klicka här för att ladda ner pdf med våra villkor för utskrift >>