Regler och villkor för röstningstävling

När du deltar i denna omröstning/tävling på miljonlotteriet.se godkänner du följande villkor:

• Tävlingsdeltagandet är personligt och endast ett svar per deltagare tillåts.

• Vinsten i denna tävling är 200 kr i bonus för sex deltagare.

• Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

• Tävlingen pågår från den 27 februari till och med den 5 mars. Det bästa tävlingsbidragen utses av en tävlingsjury. Vinnarna kontaktas av Miljonlotteriet via mejl och presenteras på tävlingens informationssida.

• Ansvarig tävlingsledare: Anna Noresten. Jury: Anna Noresten, Linda Gremner, Malin Westholm (samtliga medarbetare på Miljonlotteriet). Juryns beslut kan ej överklagas.

• Deltagaren medger att Miljonlotteriet använder bidraget i syfte att marknadsföra tävlingen på miljonlotteriet.se

• Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn, postort och motivering på miljonlotteriet.se

• Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Miljonlotteriet i samband med tävlingen kommer att registreras av Miljonlotteriet i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på Internet, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Miljonlotteriets kundcenter enligt nedan.

• Anställda på Miljonlotteriet får ej delta i tävlingen.

• Om Miljonlotteriet misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

Vid övriga frågor om tävlingen kan du kontakta Miljonlotteriets kundcenter: kundcenter@miljonlotteriet.se

​ ​ ​ ​