Regler och villkor för Påsktävlingen

När du deltar i Miljonlotteriets påsktävlingen på facebook godkänner du följande villkor:

• Tävlingsdeltagandet är personligt och endast ett svar per deltagare tillåts.

• För att delta behöver du vara över 18 och folkbokförd i Sverige.

• Vinst skickas per post efter att vinnarna har presenterats på Miljonlotteriets hemsida. Vinster kan ej bytas mot kontanter, andra varor eller andra tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

• Tävlingen pågår från den 15 april till och med den 21 april. Av de bidrag som kommer in lottas tre vinnare ut av en tävlingsjury. Vinnarna kontaktas av Miljonlotteriet via mejl och presenteras på www.facebook.com/Miljonlotteriet den 22 april.

• Ansvarig tävlingsledare: Jakob Wilén. Jury: Jakob Wilén (Miljonlotteriet), Maria Kilstam (Miljonlotteriet), Adam Fonsica (Miljonlotteriet), Eric Lundkvist (Miljonlotteriet) och Åsa Fredriksson (Miljonlotteriet). Juryns beslut kan ej överklagas.

• Deltagaren medger att Miljonlotteriet använder bidraget i syfte att marknadsföra tävlingen på www.facebook.com/Miljonlotteriet

• Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn, postort och motivering på www.facebook.com/Miljonlotteriet

• Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Miljonlotteriet i samband med tävlingen kommer att registreras av Miljonlotteriet i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på Internet, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Miljonlotteriets kundcenter enligt nedan.

• Anställda på Miljonlotteriet får ej delta i tävlingen.

• Om Miljonlotteriet misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

Vid övriga frågor om tävlingen kan du kontakta Miljonlotteriets kundcenter: kundcenter@miljonlotteriet.se

​ ​ ​ ​