Pressinformation

 

Efter mer än 40 år av framgångsrik lotteriförsäljning är Miljonlotteriet i dag Sveriges näst största skraplotteri. Vi erbjuder utöver skraplotter även bingo på nätet. Överskottet från verksamheten går till vår ägare IOGT-NTO vars vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. De senaste 10 åren har Miljonlotteriet bidragit med över 1 miljard kronor.

 

Presskontakt
Ludwig Alholt
VD Miljonlotteriet
Telefon: 031-338 28 00
E-post: ludwig.alholt@miljonlotteriet.se

Mattias Westholm
Vice VD Miljonlotteriet
Telefon: 031-338 28 00
E-post: mattias.westholm@miljonlotteriet.se

Åsa Fredriksson
Kommunikationschef Miljonlotteriet
Telefon 031-338 28 23
E-post: asa.fredriksson@miljonlotteriet.se

 

Frågor rörande IOGT-NTO:s verksamhet, kontakta IOGT-NTO:s kommunikationschef, Sofia Karlsson 0733-72 62 22

För övriga frågor hänvisar vi till Miljonlotteriets växel 031-338 28 00

​ ​ ​ ​