Regler och villkor för Miljonlotteriets tävling

Regler och villkor för Miljonlotteriets tävling

Med ditt inskickade tävlingsbidrag intygar du att du och deltagande person har gett era medgivande till att delta i tävlingen. Alla som deltar i tävlingen måste ha fyllt 18 år. Om du skulle vinna tävlingen tillåter du oss att publicera ditt namn och postort, i vårt nyhetsbrev och på miljonlotteriet.se.

Vinnaren presenteras på sidan där tävlingen finns, samt på miljonlotteriet.se efter att tävlingen har slutförts och kommer att kontaktas via mejl. Vinsten kan ej bytas mot andra tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Genom att delta i tävlingen godkänner du att Miljonlotteriet sparar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Miljonlotteriet kan komma att skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig via brev, e-post, telefon och sms. Mer om hur Miljonlotteriet behandlar dina personuppgifter kan du läsa i vår integritetspolicy. Du kan också kontakta oss på dataskydd@miljonlotteriet.se om du vill veta mer om vår lagring av dina personuppgifter. Miljonlotteriet följer konsumentköplagen och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och kompletterande nationell dataskyddslagstiftning

Organisationsnummer 802001-5569. 

Om Miljonlotteriet misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

För medverkan i tävlingen ska deltagaren intyga att:
• Inga barn (under 18 år) syns på bild eller är nominerade.
• Person/er på bilden har godkänt medverkan på bild, att visas offentligt.
• Vi förbehåller oss rätten att refusera bilder som innehåller alkohol.
• Du får nominera flera olika privatpersoner (dock ej föreningar eller organisationer), men en person kan tävla max en gång per tävlingskategori.
• Om bilden önskas tas ner från sajt kontakta hej@miljonlotteriet.se.
• Miljonlotteriet får ta kontakta via email eller telefon med erbjudanden, nyheter och information om tävlingen. Samtycket kan när som helst återkallas genom att maila hej@miljonlotteriet.se.

Vi samlar in bilder och personuppgifter i syfte att anordna och driva en tävling. Tävlingen marknadsförs i sociala medier och på Miljonlotteriets olika kommunikationsplattformar. Varje publicerat bidrag kan delas och röstas på offentligt i deltagarnas egna sociala kanaler och efter genomförd röstning vinner en persons bidrag.
Varje tävlingsdeltagare har godkänt att de äger rättigheterna till bilderna och fått godkännande av tredje person om en sådan syns på den inskickade bilden/tävlingsbidraget.
Bilderna lagras hos Miljonlotteriet och nödvändiga samarbetspartners som längst till 2025-01-31.