Anhörigstöd hjälper den som lever nära ett missbruk att få stöttning.

Anhörigstöd som stoppar medberoende

När en familjemedlem eller en nära väl faller in i ett alkohol- eller drogmissbruk är det mänskligt att vilja hjälpa till. Utan hjälp och stöd kan i värsta fall omtänksamheten förvandlas till en vardag fylld med kontroll, hot och våld – och ett eget missbruk.

Trots att missbruk ofta drabbar hela familjer är det lätt att allt fokus hamnar på den som dricker eller tar droger. I skuggan av beroendesjukdomen lever ofta barn och partners som är villiga att göra allt för att få den som de tycker om att sluta dricka eller sluta ta droger. Det är medlidande som kan leda till medberoenden och som är svårt att klara av på egen hand. 

Anhörigstöd som hjälper
Hos IOGT-NTO-rörelsens anhörigstöd kan den som lever nära ett missbruk få stöttning i kampen mot ett liv fritt från alkohol och droger. Genom aktiviteter som samtalsgrupper, studiecirklar och stödgrupper kan anhöriga få hjälp att ta ett första steg mot en förändring. Det är återkommande fysiska och digitala träffar som kan ge styrka och mod på vägen. 

Erfarenhetsbyte för livet
En stor del av anhörigstödet bygger på att det är en plattform där anhöriga kan byta erfarenheter och stötta varandra till självhjälp.  Som nära och kär till någon som dricker eller tar droger kan det vara svårt att få förståelse utifrån, särskilt för den som utvecklat ett medberoende som gör det ännu svårare att förändra den egna och hela familjens situation.

Stöd som motverkar hot och våld

I värsta fall kan ett medberoende leda till ett eget drickande och knarkande, när den som är anhörig börjar självmedicinera för att klara av situationen. Med ett anhörigstöd finns en möjlighet att få hjälp att ta tag i problemen innan det gått så långt. Anhörigstöd förebygger även mot situationer där missbruket tar över i vardagen, med hot och våld som följd.

Vill du vara med och göra skillnad? Beställ lotter i dag, så har du dessutom har du chans till en vinst som kan förändra ditt liv. Vi tycker nämligen att goda gärningar är värda att belönas.