Kamratstöd för utsatta människor i samhället.

Kamratstöd som alltid ställer upp

Runt om i Sverige finns kamratstödsföreningar dit människor med missbruksproblem kan vända sig för att få stöttning. Samhörigheten hjälper deltagarna att hålla sig nyktra och drogfria i vardagen, men är också ett sätt att samla erfarenheter och styrka i beroendesjukdomen.

Alla behöver en vän ibland. Särskilt den som har haft det tufft i livet. Genom IOGT-NTO-rörelsens kamratstödföreningar kan både den som själv har ett beroende eller lever tätt inpå ett missbruk få stöttning av andra i samma situation.

Vardagsrutiner som räddar liv

Det är oftast när vardagstristessen smyger sig på som det är svårast för den som slutat att inte falla tillbaka i ett missbruk. En viktig del i skapande av ett nyktert och drogfritt liv är därför en meningsfull arbetsplats. Hos IOGT-NTO-rörelsens icke-vinstdrivande sociala företag kan den som vill bygga ett nytt liv få en ny chans på sina egna villkor. 

Fritidsaktiviteter som gör skillnad

Den sociala samhörigheten är lika viktig på kvällar och helger. Genom aktiviteter hos föreningar för både vuxna och barn, kan såväl den som tidigare missbrukat eller levt nära inpå ett missbruk, hitta nya vänner och en meningsfull fritid. Många föreningar har återkommande träffar, inte minst som alkoholfria alternativ kring de svenska högtiderna.

Vill du vara med och göra skillnad? Beställ lotter i dag, så har du dessutom har du chans till en vinst som kan förändra ditt liv. Vi tycker nämligen att goda gärningar är värda att belönas.