Stödet från Ungdomens Nykterhetsförbund hjälpte Anna

Stödet gör stor skillnad

När Annas pappa gled allt längre in i missbruk sa samhället att det inte fanns någon hjälp att få. Stödet fann hon istället hos Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, som drivs tack vare överskottet från ditt lottköp.

För varje dag som gick drack han mer och allt oftare. Efter ett tag blev missbruket en stor del av familjens vardag. Men trots att vården länge känt till Annas och hennes två småsyskons behov av stöd, gjorde samhället ingenting. Stödet fann hon istället i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, vars mål är att ge unga en chans att mötas, utvecklas och bygga ett bättre samhälle tillsammans.

Många i UNF har en liknande bakgrund som anhörig till någon med missbruk. Inom UNF får de en chans att dela med sig av sina erfarenheter och stärka varandra.

– Att prata med mina klasskompisar på utbildningen gjorde stor skillnad. Att få stöd från en utomstående stärker en jättemycket! säger Anna.

Det har blivit en sorts frizon där alla är öppna och stöttar varandra. Varje år anordnar UNF alltifrån debatter till julresor och sportlovsaktiviteter runt om i Sverige. En viktig del i verksamheten är deras kamratstödskurser där Anna utbildats i att själv kunna vara ett bollplank till den som behöver hjälp.

Som prenumerant ger du fler som Anna chansen till stöd, samtidigt som du kan vinna din egen dröm. Bli prenumerant eller skrapa en lott.